Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om udlandsstipendium

Jeg vil læse en hel kandidatuddannelse, hvor kan jeg få vejledning?

Se Råd og vejledning om udlandsstipendium

Min uddannelse er ikke på listen over godkendte uddannelser, hvad gør jeg?

Du skal søge om at få uddannelsen godkendt til SU, så den kan blive optaget på Fast Track-listen. Læs mere om, hvordan du får en ny uddannelse godkendt til SU

Kan jeg få udlandsstipendium til en kunstnerisk uddannelse?

Hvis du vil søge udlandsstipendium til en uddannelse, der i Danmark hører under det kunstneriske eller kulturelle uddannelsesområde, er det et krav, at denne uddannelse er optaget på listen over kunstneriske og kulturelle uddannelser. Denne liste er udtømmende, og du kan derfor ikke søge om at få tilføjet nye uddannelsessteder eller uddannelser til listen.

Læs mere om listen over kunstneriske og kulturelle uddannelser.

Kan jeg få udlandsstipendium, når jeg også får legater?

Legater der fremgår af din faktura eller din kvittering, eksempelvis legater fra dit udenlandske uddannelsessted, til dækning studieafgiften på din udenlandske uddannelse, bliver modregnet. Udlandsstipendiet dækker kun den studieafgift, som du faktisk skal betale (beregnet ud fra studieafgiften omregnet efter kursen den 1. bankdag i udbetalingsmåneden). Det betyder, at din tildeling af udlandsstipendium går til hel eller delvis dækning af den studieafgift, der er tilbage, når legatet er modregnet studieafgiften.

Får du derudover private legater til dækning af studieafgift eller legater til dækning af rejseudgifter, skolebøger og afholdelse af kost og logi, vil dette ikke blive modregnet dit udlandsstipendium.

Du bør derudover være opmærksom på skattereglerne. Kontakt Skattestyrelsen for mere information.

Skal jeg betale skat af udlandsstipendiet?

Udlandsstipendiet er skattefrit. Hvis du ved siden af udlandsstipendiet modtager andre skattefrie legater, der også er givet til dækning af studieafgifter i udlandet, og de til sammen overstiger de faktiske udgifter, du har til betaling af undervisning, bliver du beskattet af det overskydende beløb. Er du i tvivl, spørg Skattestyrelsen. Det er også Skattestyrelsen, der kan oplyse dig om den skattemæssige behandling af legater, der er givet til dækning af andre udgifter end studieafgiften i forbindelse med din studierejse.