Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se hvilke typer studieafgifter udlandsstipendiet og udlandsstudielånet dækker

Som hovedprincip dækker udlandsstipendiet og udlandsstudielånet de afgifter, som er gratis for danske studerende og/eller EU/EØS-borgere i Danmark.

Se den vejledende liste over, hvilke typer afgifter udlandsstipendiet og udlandsstudielånet kan dække. Listen er ikke en endegyldig facitliste, idet afgifter (fees) kan have forskellig betydning afhængigt af uddannelse eller uddannelsessted.

Eksempler på hvad udlandsstipendiet kan dække:

 • Administrationsafgift (administration fee)
 • Betaling for administration (administration fee)
 • Biblioteksafgift (library fee)
 • Studieafgift (tuition fee)
 • Optagelsesafgift (admission fee)
 • Ansøgningsafgift (application fee)
 • ”Skoleafgift” (college/university fee)
 • Uddannelsesgebyr (education fee)
 • Indskrivningsafgift/genindskrivningsafgift (enrollment fee/re-enrolment fee)
 • Laboratorieafgift (laboratory fee)
 • Registreringsafgift (registration fee)
 • Afgift for sammensætning af uddannelseselementer (composition fee)

Eksempler på hvad udlandsstipendiet ikke kan dække:

 • Indkvarteringsafgift (accomodation fee)
 • Skadesdepositum (damage deposit)
 • Sygeforsikring (health/medical insurance)
 • Studenteraktivitetsafgift (student activity fee)
 • Studenterforeningsafgift (student union)
 • Semesterbeitrag (Tyskland)
 • Semesterticket (Tyskland)
 • Semesteravgift til studentersamskipnad (Norge)
 • Teaterbilletter (theatre ticket)
 • Afgift for benyttelse af bygninger/faciliteter (use of buildings/facilities fee)
 • Afgift for udskrift af eksamens-/kursusbevis (transcript fee)
 • Afgift for internationale studerende (international students service charge)
 • Generelle afgifter (general fees)