Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan få tilskud til undervisningsafgift på visse hele uddannelser i udlandet

På nogle uddannelser i udlandet skal du betale undervisningsafgift. Du har mulighed for at søge om tilskud til delvis dækning af undervisningsafgiften på en del af disse uddannelser.

Uddannelser uden for Norden

Du kan søge om tilskud til undervisningsafgiften på følgende uddannelser uden for Norden:

 • Hoteladministration (uddannelser på kandidat-/masterniveau)
 • Sadelmager
 • Kombinationsuddannelse med økonomi (heri kan indgå management, marketing og lignende) og sprog (heri skal indgå område-/landestudier). Uddannelsen skal fra starten være tilrettelagt med lige dele økonomi og sprog, og sprogmæssigt må der ikke være en dansk uddannelse med denne kombination
 • Garveritekniker
 • Dukkeføreruddannelse på højt niveau (uddannelser på bachelorniveau eller kandidat-/masterniveau), det vil typisk sige uddannelser med en normeret uddannelsestid på tre år eller mere
 • Friluftslivs-/naturguideuddannelse inden for det naturvidenskabelige område (mindst på bachelorniveau). Uddannelsen skal fra starten være tilrettelagt med hovedvægt på udendørsaktiviteter i naturen.

Uddannelser i Norden

Du kan få tilskud til undervisningsafgiften på uddannelser i Norden, hvis:

 1. uddannelsen dækker et særligt erhvervsbehov i Danmark, og 
 2. der ikke findes en uddannelse med samme erhvervssigte i Danmark 

Udgifter vi ikke dækker

Du kan ikke få støtte til udgifter såsom:

 • indmeldelses- og registreringsgebyr
 • eksamensgebyr
 • biblioteksgebyr
 • undervisningsmateriale

Sådan søger du

Hvis du vil søge tilskud til undervisningsafgift, skal du sende os dokumentation for, hvor stor afgiften er, og at den er betalt. Det skal klart fremgå af dokumentationen, at undervisningsafgiften går til dækning af selve undervisningen og ikke til andre formål. Dokumentationen skal være udstedt af dit udenlandske uddannelsessted.