Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån til studieophold i udlandet

Hvis du vil tage et studieophold i udlandet, kan du søge om udlandsstipendium og eventuelt udlandsstudielån. Udlandsstipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på godkendte studieophold. Hvis udlandsstipendiet kun delvist dækker studieafgiften, kan du søge udlandsstudielån til hel eller delvis dækning af differencen. Dit danske uddannelsessted afgør, om studieopholdet kan godkendes.

Der findes ikke en færdig liste over godkendte studieophold, men som udgangspunkt kan du få udlandsstipendium og udlandsstudielån til studieophold, der er led i:

  • en dansk universitetsbachelor- eller kandidat-/masteruddannelse
  • en kort videregående uddannelse eller en professionsbacheloruddannelse på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole
  • en videregående uddannelse på en journalist- og mediehøjskole eller ingeniørskole
  • en videregående maritim uddannelse under Søfartsstyrelsen
  • en Erasmus Mundus-uddannelse

Du kan ikke få udlandsstipendium eller udlandsstudielån til studieophold, hvis du er optaget på en uddannelse, der hører under Kulturministeriet.

Du skal have ret til SU

Du skal have ret til SU for at få udlandsstipendium og udlandsstudielån.

Betingelser

Op til to år

Du kan højst få udlandsstipendium i to år svarende til 120 ECTS-point.

Så længe kan du få

Satsen for udlandsstudielån

Udlandsstipendiet har en maksimumgrænse, der svarer til det beløb, et dansk uddannelsessted får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Satsen for udlandsstudielån er det beløb, du maksimalt kan låne til hele din uddannelse.  Se satsen for udlandsstudielån her.