Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Satserne er kun vejledende. Du kan ikke beregne, hvor meget udlandsstipendium du kan få til dit studieophold ud fra informationen på denne side

Udlandsstipendiet til studieophold baseres på den faktiske studieafgift. Du kan dog aldrig få mere i udlandsstipendium per år end det beløb, et dansk uddannelsessted ville modtage fra staten for en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Dit danske uddannelsessted fastsætter beløb

Satserne er vejledende, og det er dit danske uddannelsessted, der endeligt fastlægger det maksimale beløb, du kan modtage i udlandsstipendium til dit studieophold i udlandet. Det skyldes, at det er dit danske uddannelsessted, der træffer afgørelse om udlandsstipendium til studieophold i udlandet.

Forskellige satser

Der er forskellige satser, alt efter om du søger udlandsstipendium til studieophold som led i en dansk universitetsuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse. Derudover er der også forskellige satser, alt efter hvilke fag du skal læse i udlandet.

Satser 2019

  • Den laveste sats til universitetsuddannelser er 43.100 kroner per år, og den højeste sats er 89.600 kroner per år
  • Den laveste sats til professionsbacheloruddannelser er 54.900 kroner, og den højeste sats er 132.600 kroner per år
  • Den laveste sats til erhvervsakademiuddannelser er 54.900 kroner og den højeste sats er 105.700 kroner per år
  • Satsen for studieophold som led i Skibsofficer-, Skibsfører- og Maskinmesteruddannelsen er 105.700 kroner per år.

Satserne for 2020 kommer her i december 2019.

Mere information

Du skal henvende dig på dit danske uddannelsessted, hvis du vil have mere information om satser til udlandsstipendium til studieophold i udlandet.