Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Den uddannelse du ønsker SU til, skal være godkendt (optaget på Fast Track-listen)

Før du søger om at få uddannelse godkendt

Før du søger om at få godkendt en uddannelse i udlandet til SU, skal du vide at:

Du skal søge i god tid. Vi modtager mange ansøgninger, så der går cirka 2,5 måneder, før vi kommer til din ansøgning. Hvis vi på det tidspunkt vurderer, at vi har brug for yderligere dokumentation fra dig, går der længere tid, inden vi har behandlet din ansøgning færdig. Det, der ofte mangler, er:

 • den generelle fagplan og ikke din personlige, der viser uddannelsens fag på de enkelte år af uddannelsen
 • dokumentation for uddannelsesstedets fuldtidsnorm

Husk at:

 • det er dig, der skal sørge for den dokumentation, vi har brug for
 • vi ikke kan behandle din ansøgning hurtigere, fordi du allerede er startet på uddannelsen
 • du ikke behøver at være optaget på uddannelsen, når du søger om at få den godkendt til SU
 • du gerne må søge om at få flere uddannelser godkendt
 • cirka 1/3 af alle de ansøgninger, vi får om at få en uddannelse godkendt, ender med afslag. Det er derfor en god idé at have en plan b for, hvad du gør, hvis du får afslag
 • du kan følge med i, hvor langt vi er kommet med din ansøgning om at få uddannelsen godkendt til SU her.

Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi, om uddannelsen lever op til de 8 krav, der er for at få en udenlandsk uddannelse godkendt til SU. De 8 krav handler om:

 • at uddannelsesstedet og uddannelsen skal være offentlig anerkendt
 • tilrettelæggelsen af uddannelsen:
  • skal være en hel uddannelse på fuld tid
  • skal give en erhvervskompetence, der kan bruges i Danmark uden supplerende uddannelse
  • må ikke være tilrettelagt med mere en 25% onlinestudie (fjernundervisning)
 • at uddannelsesstedet og/eller uddannelsen ikke fremmer eller er påvirket af et politisk eller religiøst formål

Se de 8 krav for at få en uddannelse i udlandet godkendt til SU her.

Læs her, hvilke uddannelser, der ikke kan godkendes til SU

Når du søger

Når du søger i minSU, skal du give en række oplysninger om uddannelsen og det udenlandske uddannelsessted. Derudover skal du uploade dokumentation for:

 • uddannelsens indhold (en fagplan)
 • uddannelsesstedets fuldtidsnorm

Se kravene til dokumentation til din ansøgning her.

Du skal være opmærksom på, at der for kunstneriske og kulturelle uddannelser gælder særlige krav, når vi skal vurdere, om uddannelserne giver erhvervskompetence.

Vi vurderer altid uddannelser, som de i udgangspunktet er udbudt for alle studerende, der kan søge optagelse på uddannelsen. Vi kan derfor ikke vurdere uddannelsen i forhold til dit personlige uddannelsesforløb, eller i forhold til særlige regler for udenlandske studerende, dispensationer med videre.

Du kan ikke få NemID/MitID

Kan du dokumentere, at du ikke kan få NemID/MitID, skal du søge om at få godkendt uddannelsen til SU på et papirskema. Læs her, hvordan du får en uddannelse godkendt til SU, når du ikke kan få NemID/MitID