Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se, hvilke krav, der er til den dokumentation du sender til os

Du skal i din ansøgning altid uploade dokumentation for:

  • at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet
  • uddannelsens indhold (en fagplan og uddannelsesstedets fuldtidsnorm)
  • at uddannelsesstedet er offentligt anerkendt i studielandet. Hvis uddannelsesstedet allerede fremgår af Fast Track-listen med en godkendt uddannelse, behøver du ikke at uploade dokumentation for uddannelsesstedets offentlige anerkendelse

Du skal eventuelt uploade dokumentation for:

  • hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning
  • hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet

Offentlig anerkendelse

Oplysninger om uddannelsesstedets og uddannelsens offentlige anerkendelse fremgår ofte af uddannelsesstedets hjemmeside. Du kan lave et screendump fra hjemmesiden og uploade det med din ansøgning.

Fagplan

Fagplanen skal vi bruge til vores vurdering af uddannelsens opbygning og indhold og ikke mindst til at vurdere, om uddannelsen er tilrettelagt som fuldtidsstudie. En fagplan er en oversigt over de fag, der indgår i uddannelsen. Det gælder både obligatoriske og valgfrie fag. Fagplanen skal vise, hvor mange ECTS/credits eller lignende, hvert enkelt fag giver, og hvordan fagene er fordelt på hvert enkelt år af uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at det ikke er din individuelle fagplan, vi vurderer. Vi modtager for eksempel mange ansøgninger til uddannelser i USA, hvor ansøgere har uploadet deres individuelle uddannelsesforløb. I særligt USA er det almindeligt, at man tilrettelægger sit eget uddannelsesforløb sammen med en studievejleder eller lignende. Men langt de fleste uddannelsessteder har også et eksempel på uddannelsens forløb, som er udgangspunktet for alle studerende.

Fjernundervisning

Hvis der i uddannelsen indgår fjernundervisning, skal du uploade dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning.

Fjernundervisning kan kaldes: ”e-learning”, ”online-learning”, ”distance-learning” med videre. Du skal være opmærksom på, at ”blended learning” som regel betyder, at noget af undervisningen foregår som fjernundervisning. I det tilfælde skal du også sende uddannelsesstedets dokumentation for andelen af fjernundervisning i uddannelsen.