Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se, hvilke krav, der er til den dokumentation, du sender til os

Fagplan

Fagplanen skal vi bruge til vores vurdering af uddannelsens opbygning og indhold og ikke mindst til at vurdere, om uddannelsen er tilrettelagt som fuldtidsstudie. En fagplan er en oversigt over de fag, der indgår i uddannelsen. Det er ikke nok, at uddannelsesstedet skriver, at uddannelsen er et fuldtidsstudie. Det gælder både obligatoriske og valgfrie fag. Fagplanen skal vise, hvor mange ECTS/credits eller lignende, hvert enkelt fag giver, og hvordan fagene er fordelt på hvert enkelt år af uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at det ikke er din individuelle fagplan, vi vurderer. Vi modtager for eksempel mange ansøgninger til uddannelser i USA, hvor ansøgere har uploadet deres individuelle uddannelsesforløb. I særligt USA er det almindeligt, at man tilrettelægger sit eget uddannelsesforløb sammen med en studievejleder eller lignende. Men langt de fleste uddannelsessteder har også et eksempel på uddannelsens forløb, som er udgangspunktet for alle studerende.

Fuldtidsnorm

Vi skal også bruge uddannelsesstedets fuldtidsnorm til vores vurdering af om uddannelsen er på fuld tid. Dokumentationen skal vise uddannelsesstedets officielle regler for, hvor mange ECTS, credits eller lignende studerende skal tage per år for at være fuldtidsstuderende.

Praktik

Hvis der indgår praktik i uddannelse, skal du uploade information om praktikken, herunder om praktikken er lønnet eller ulønnet.

Fjernundervisning

Hvis der i uddannelsen indgår fjernundervisning, skal du uploade dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning.

Fjernundervisning kan kaldes: ”e-learning”, ”online-learning”, ”distance-learning” med videre. Du skal være opmærksom på, at ”blended learning” som regel betyder, at noget af undervisningen foregår som fjernundervisning. I det tilfælde skal du også sende uddannelsesstedets dokumentation for andelen af fjernundervisning i uddannelsen.