Print Læs højt

16. september 2021 kl. 11:58

minSU er fortsat ustabil

Der er desværre stadig problemer med minSU. Det betyder, at nogle studerende har problemer med at søge eller ændre SU. Vi arbejder på at løse problemet og fjerner boksen her, når minSU kører som normalt igen. Vi beklager de gener det medfører for jer.

Søg Menu
Luk

I udlandet er det muligt at få SU til nogle ungdomsuddannelser og erhvervsrettede uddannelser, der i Danmark ville være godkendt til SU og være udbudt under betegnelsen ”ungdomsuddannelse”

Gymnasiale uddannelser i Norden

Når vi vurderer, om en gymnasial uddannelse i et andet nordisk land end Danmark kan godkendes til SU, undersøger vi, om uddannelsen giver adgang til videregående uddannelse i Danmark via kvote 1 eller kvote 2. 

Giver uddannelsen adgang via kvote 2, stiller vi krav til fagene engelsk, matematik og det nationale sprogfag:

  • Du skal i løbet af uddannelsen have engelsk på et niveau, der svarer til B-niveau i Danmark
  • Du skal i løbet af uddannelsen have matematik på et niveau, der svarer til C-niveau i Danmark
  • Du skal have fag inden for det sprog, der tales i studielandet på et niveau, der giver adgang til videregående studier i studielandet

Gymnasiale uddannelser uden for Norden

Det er kun følgende gymnasiale uddannelser uden for Norden, du kan søge SU til:

  • International Baccalaureate Diploma (IB)
  • Option Internationale du Baccalaureat (OIB)
  • Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne
  • Studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig

Læs mere om de skoler, hvor du kan tage International Baccalaureate (IB) på International Baccalaureates Organisations (IBO) site.