Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om at få nye uddannelser godkendt til SU

Log på minSU og udfyld ansøgningen

Du søger om at få en ny uddannelse godkendt, det vil sige optaget på Fast Track-listen i minSU under punktet ’Søg SU til udlandet’.

Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du give en række oplysninger om det udenlandske uddannelsessted, uddannelsens indhold, længde og forløb og om eventuel fjernundervisning og lønnet praktik.

Det er ikke dit individuelle uddannelsesforløb, du skal søge om at få godkendt. Du skal oplyse din uddannelses varighed som det antal måneder, uddannelsen er udbudt til alle studerende. Du skal ikke oplyse, hvor lang tid du forventer at være om at gennemføre uddannelsen.

Du får mulighed for at skrive supplerende bemærkninger til sidst i ansøgningen. Det kan for eksempel være en oplysning om, at du skal starte på andet år af uddannelsen i stedet for første år.

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen med de oplysninger, du har angivet i din ansøgning. Kvitteringen sendes også automatisk til din e-Boks.

Upload dokumentation

Når du søger om at få en uddannelse godkendt til SU i minSU, skal du uploade dokumentation i pdf-format. Da det kun er muligt at uploade en fil per punkt, kan det være nødvendigt at scanne flere dokumenter sammen til én pdf-fil.

Du skal uploade:

 • dokumentation for, at uddannelsesstedet/-stederne er offentligt anerkendt i studielandet. Dette bliver du kun bedt om, hvis uddannelsesstedet ikke allerede findes på drop down-listen i ansøgningen. Du skal være opmærksom på, at alle uddannelsessteder, vi har behandlet ansøgninger til, findes på drop down-listen både godkendte og ikke godkendte.
 • dokumentation for, at uddannelsen er offentligt anerkendt i studielandet/-landene
 • uddannelsens fagplan, der viser:
  • hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende uddannelsen er normeret til i alt
  • de enkelte fags normering i ECTS/credits eller tilsvarende
  • fordeling af fagene og ECTS/credits eller tilsvarende på hvert enkelt studieår
 • uddannelsesstedets dokumenterede oplysninger om, hvor mange ECTS/credits eller tilsvarende, studerende generelt skal være indskrevet med per år for at være fuldtidsstuderende (uddannelsesstedets fuldtidsnorm)

Fagplan og dokumentation for uddannelsesstedets fuldtidsnorm skal du samle i én pdf-fil.

 • dokumentation for, hvor stor en del af uddannelsen, der foregår som fjernundervisning (kun hvis der indgår fjernundervisning)
 • dokumentation for, hvor meget praktik der er i uddannelsen, samt om praktikken er lønnet eller ulønnet (kun hvis der indgår praktik)

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen med de oplysninger du har angivet i din ansøgning. Kvitteringen sendes også automatisk til din e-Boks.

Følg med i sagsbehandlingen

Her på su.dk kan du følge med i status over, hvor langt vi er med at behandle ansøgningerne.

Hvis vi godkender uddannelsen til SU og eventuelt udlandsstipendium, bliver den optaget på Fast Track-listen. Du får et brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks om, at du kan søge SU i minSU.

Oversættelse af dokumentation

Styrelsen modtager som udgangspunkt dokumentation på forskellige sprog, herunder svensk, norsk, engelsk og tysk. Du skal dog være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan få brug for oversættelse af materialet. I de tilfælde er det dig som ansøger, der skal levere en oversættelse. Oversættelsen skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Du kan enten indsende en officiel oversættelse (med dato, stempel og oversætters underskrift), eller du kan oversætte materialet selv og skrive under på tro og love, at oversættelsen er korrekt.

Det originale materiale skal indsendes sammen med oversættelsen.