Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Der er visse uddannelser i udlandet, som du ikke kan få SU til (listen er ikke udtømmende):

 • Uddannelser på deltid
 • Enkeltstående/fritstående kurser
 • Kunstneriske og kulturelle uddannelser, der ikke lever op til de særlige krav
 • Del af en uddannelse - du kan kun få SU til en hel uddannelse i udlandet
 • Efter-/videreuddannelse, herunder uddannelser hvor der er krav om forudgående erhvervserfaring
 • Fjernundervisning (her forstås undervisning, hvor mere end 25% er tilrettelagt som fjernundervisning)
 • Ophold som gæstestuderende (non-degree)
 • Sprogkurser tilrettelagt for udlændinge
 • Suppleringsfag på gymnasialt niveau
 • Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau, herunder A-levels
 • Uddannelser på gymnasialt niveau, med nogle få undtagelser. Du kan læse mere om studentereksamen i udlandet her
 • Grundkurser eller forberedende kurser eksempelvis foundation courses/preparatory courses (dog mulighed for SU, hvis grundkurset indgår som en obligatorisk del af en uddannelse, der giver en umiddelbar anvendelig erhvervskompetence i Danmark)
 • Uddannelser, der har et politisk eller religiøst formål og/eller stiller krav om, at den studerende eller undervisere har en bestemt politisk eller religiøs overbevisning
 • Uddannelser, der ikke indeholder tilstrækkeligt antal obligatoriske fag inden for et hovedområde. Det kan for eksempel gælde nogle amerikanske bacheloruddannelser i Liberal Arts/General Studies og andre uddannelser inden for Multidisciplinary Studies
 • 2-årige ”associate” uddannelser i USA med mindre uddannelsen er direkte sammenlignelig med en 2-årig dansk uddannelse, herunder i forhold til antallet af fagrelevante fag
 • Som udgangspunkt rytteruddannelser, det vil sige uddannelser som ridetræner, berider og lignende
 • Pilotuddannelser, der er opbygget modulart (uddannelsen skal være udbudt og ATO-godkendt som integreret uddannelse)
 • Alternative uddannelser og uddannelser som alternativ behandler
 • Hele uddannelser i Rusland og Belarus