Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du de skemaer, du kan få brug for, når du søger SU og/eller udlandsstipendium til en uddannelse i udlandet eller skal dokumentere din studieaktivitet

For at printe skemaerne skal du have en PDF-reader for eksempel Acrobat Reader.

Strafansvar

Du udfylder skemaerne under strafansvar og kan blive straffet, hvis du giver forkerte oplysninger eller undlader at give oplysninger på din ansøgning.

Vi fører kontrol med de oplysninger, du giver os.

Behandling af personoplysninger

Læs om hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

 

Standardblanket for optagelse, studieaktivitet, afsluttet og afbrudt uddannelse

Brev til uddannelsessteder om krav til dokumentation for studieaktivitet

I brevet forklarer vi, hvorfor du skal bruge dokumentation for studieaktivitet for at få SU.

Dokumentation for udlandsstipendium (studieafgift - tuition fee)

Religiøse eller politiske uddannelser

Tilknytning til Danmark

Ligestillingsskema til udenlandske statsborgere

Søg at få ny uddannelse godkendt til SU - du kan ikke få MitID

Søge SU manuelt - du kan ikke få MitID

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at en anden skal tage sig af din sag, mens du læser i udlandet, skal du udfylde en særlig fuldmagt.

Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer

Har du ikke et dansk cpr-nummer, skal du udfylde en blanket om dansk cpr-nummer. Blanketten skal sendes til os sammen med en kopi af dit pas og din ansøgning om SU. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen med dit nye danske cpr-nummer. Vi behandler ikke din anmodning om et dansk cpr-nummer, før du har søgt SU.

Tro og love-erklæringer

Tro og love-erklæring på, at du er enlig forsørger, at du ikke lever i et ægteskabslignende forhold, og at du har dit barn/dine børn (under 18 år) boende hos dig.

Tro og love-erklæring på, at du ikke har opgivet dit danske statsborgerskab.