Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Se, hvad du skal udfylde, når du søger SU, udlandsstipendium og udlandssstudielån i minSU

Søg SU i minSU

Log på minSU og udfyld ansøgningen under punktet Søg SU til udlandet.

Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du udfylde:

  • Eksamensgrad
  • Land
  • Uddannelsessted
  • Uddannelsesområde
  • Uddannelsesretning

Herefter skal du vælge din uddannelse på Fast Track-listen.

Når du sender skal du vedlægge kopi af dit uddannelsesprogram med alle fag. Det skal fremgå, hvor mange ECTS-points, timer og/eller enheder, hvert fag er normeret til.

Du skal desuden oplyse den nøjagtige betegnelse for den studentereksamen, du vil få. Det vil sige, at du skal bruge den svenske, norske, islandske eller finske titel på uddannelsen.

Læs mere om krav til startdokumentation her

Hvis du har problemer med at uploade din fil, kan den være lavet forkert. Læs mere her

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen med oplysningerne du har angivet i din ansøgning. Kvitteringen sendes også automatisk til dig via Digital Post på borger.dk.

Berettiget til SU tidligere end ansøgningstidspunktet

Du kan ikke søge SU med tilbagevirkende kraft i minSU. Er du berettiget til SU tidligere end på ansøgningstidspunktet (du har eksempelvis søgt om at få en uddannelse optaget på Fast Track i august, men uddannelsen er først kommet på Fast Track i november), kan du på dokumentationen for optagelse tydeligt skrive, hvilken måned du ønsker støtte fra.

Særligt for danske statsborgere uden cpr-nummer, ansøgere bosiddende på Færøerne og udenlandske statsborgere

Når du sender en ansøgning, skal du vedlægge ekstra materiale:

Hvornår behandler I min ansøgning?

Her på su.dk kan du følge med i, hvor langt vi er med behandlingen af ansøgninger.

Du kan ikke få NemID/MitID – søg SU på papirskema

Spørgsmål og svar om SU i udlandet

Læs om startdokumentation

Søg udlandsstipendium i minSU

Du kan søge om udbetaling af udlandsstipendiet samtidig med at du søger om SU.

Dokumentation

Du vil blive bedt om at uploade dokumentation for, at du er endeligt optaget på uddannelsen og dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point).

Har du ikke en faktura

Hvis du ikke har en faktura, når du søger SU til uddannelsen, kan du kun søge om SU. Når du senere har en faktura/kvittering, skal du følge ovenstående vejledning og søge udlandsstipendium.

Tidsfrist

Vær opmærksom på, at ansøgning om udlandsstipendium skal være modtaget hos styrelsen inden udgangen af den uddannelsesperiode, du søger udlandsstipendium for.

Flere uddannelsesperioder

Strækker din uddannelse sig over flere uddannelsesperioder, skal du kontakte os igen via Digital Post, når det er tid til at få udbetalt næste uddannelsesperiode /rate. Husk at medsende faktura, der viser perioden, du ønsker udbetaling for.

Søg udlandsstudielån i minSU

Du skal søge udlandsstudielånet (og senere godkende selve lånebeløbet) i minSU under punktet "Søg udlandsstudielån".

Hvis du søger udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse i udlandet via Fast Track-listen, bliver du som udgangspunkt altid godkendt til udlandsstudielån og skal derfor kun godkende låneplanen efterfølgende, hvis du ønsker lånet udbetalt.

Tidsfrist

Din ansøgning skal være modtaget i minSU inden udgangen af den uddannelsesperiode, du søger udlandsstipendium og udlandsstudielån til.

Uddannelsesperioden kan maksimalt være på 12 måneder. Uddannelsesperioden fremgår som udgangspunkt af fakturaen for betaling af studieafgift.

Det er ok, hvis tidspunktet, hvor du afslutter din uddannelse, afviger fra afslutningstidspunktet på fakturaen på grund af, at:

  • du begynder på en ny uddannelse
  • du modtager afsluttende karakter eller forhåndsgodkendelse fra den udenlandske institution, eller
  • du afbryder/bliver udmeldt af uddannelsen forud for den dato, uddannelsen oprindelig skulle afsluttes

En ansøgning om udlandsstudielån bliver først behandlet, når du har søgt og fået udbetalt udlandsstipendium. Det skyldes, at valutakursen på udbetalingstidspunktet er bestemmende for, hvor meget du kan tildeles i udlandsstudielån.

Hvis du søger udlandsstudielån og allerede har fået udbetalt udlandsstipendium til den uddannelsesperiode, du søger til, kan du godkende beløb i låneplanen straks efter, at du har søgt.

Du skal godkende din låneplan

Hvis du har søgt og er berettiget til udlandsstudielån, dannes en låneplan i minSU, når udlandsstipendiet udbetales. Du får et brev om det som Digital Post via borger.dk. Du kan først få lånet udbetalt, når du har godkendt et beløb i din låneplan i minSU.

Udlandsstudielån, der er tildelt, men ikke udbetalt, bortfalder, hvis ikke du har godkendt din låneplan senest 1 måned efter uddannelsesperiodens udløb.

Det er ikke nødvendigt at låne det fulde beløb i låneplanen. Beløb under 500 kroner kan ikke udbetales.

Du får udbetalt dit udlandsstudielån til din NemKonto.

Hvis du ændrer i dine låneplan vil du inden for cirka en uge modtage et brev i Digital Post på borger.dk.