Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Ønsker du SU til en uddannelse i udlandet, skal du søge om SU til den pågældende uddannelse i minSU via Fast Track-listen

Du kan se Fast Track-listen her på su.dk og søge via Fast Track i minSU - log ind med NemID fra forsiden.

Indhold på Fast Track-listen

Fast Track-listen er en oversigt over uddannelser i udlandet, der er forhåndsgodkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån. Listen indeholder oplysninger uddannelsernes varighed og ECTS-point den del, der er godkendt til SU, svarer til. Det oplyste antal ECTS-point er den del, der berettiger til SU, mens det oplyste antal måneder er uddannelsens samlede varighed.

Fast Track-listen revideres løbende og udbygges med nye uddannelser.

Se Fast Track-listen her.

Kan uddannelsen godkendes i Danmark?

At en udenlandsk uddannelse er godkendt til SU, betyder ikke, at uddannelsen vil blive anerkendt og give bestemte muligheder i Danmark, for eksempel medlemskab af en a-kasse.

Når du har afsluttet uddannelsen, kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurdere, hvilket niveau den svarer til i det danske uddannelsessystem. Du kan få et fingerpeg i Landehåndbogen.

Hvis du vil bruge uddannelsen inden for et lovreguleret erhverv, vil du skulle ansøge om godkendelse hos den ansvarlige danske myndighed.

Læs mere om anerkendelse af udenlandske uddannelser

Søg via Fast Track-listen i minSU

Er din uddannelse på Fast Track-listen, kan du søge SU via minSU, og opfylder du selv betingelserne, er du sikker på at kunne få SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån med til en uddannelse i udlandet. En uddannelse er godkendt for en fireårige periode. Den måned, du er støtteberettiget fra, skal ligge inden for uddannelsens godkendelsesperiode. Læs mere om gyldighedsperioden her.

Der er i gennemsnit en sagsbehandlingstid på 14 dage, hvis du søger via Fast Track-listen i minSU og har vedhæftet al den nødvendige dokumentation. Du får svar på din ansøgning som Digital Post via borger.dk/i e-Boks inden for cirka to uger.

Log ind i minSU fra forsiden og søg SU til udlandet

Udlandsstipendium og udlandsstudielån til visse hele kandidatuddannelser

Nogle kandidatuddannelser på Fast Track-listen er også forhåndsgodkendt til udlandsstipendium og giver dermed også mulighed for udlandsstudielån. Er uddannelsen det, vil det stå i søgeresultatet. Er du optaget på en af disse uddannelser, og opfylder du betingelserne, er du sikker på at få SU og udlandsstipendium med til udlandet, forudsat at du skal betale en studieafgift.

Din uddannelse er ikke på listen

Er din uddannelse ikke er på listen, skal du søge om at få optaget uddannelsen på Fast Track-listen.

Dokumentation til Fast Track ansøgninger

Du kan først søge via Fast Track-listen, når du kan uploade uddannelsesstedets dokumentation for, at du er endeligt optaget på din udenlandske uddannelse. Skriv, fra hvilken måned du ønsker støtte på dokumentationen for endelig optagelse. Læs om dokumentation for optagelse.

Du søger om udbetaling af udlandsstipendiet samtidig med at du søger om SU. Du bliver derfor også bedt om at uploade dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point). Læs mere om vores krav til hvilke oplysninger en faktura eller kvittering skal indeholde.

Du kan ikke få NemID

Kan du ikke søge i minSU, fordi du ikke kan få NemID, skal du søge manuelt.