Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du søger SU til en uddannelse i udlandet i minSU via Fast Track-listen

Fast Track-listen er en liste over uddannelser, som vi har godkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån. Godkendelsen gælder 4 år ad gangen (på listen kan du se godkendelsesperioden).

Vi vurderer uddannelsen, som den er udbudt for alle studerende. Vi vurderer ikke dit personlige uddannelsesforløb.

Du kan se Fast Track-listen her på su.dk og søge via Fast Track i minSU - log ind med NemID fra forsiden.

Indhold på Fast Track-listen

Listen indeholder oplysninger om uddannelsernes varighed og antal ECTS-point, der kan gives SU til.

På Fast Track-listen finder du alle de uddannelsessteder, hvor vi har vurderet uddannelser fra – uanset, om uddannelsesstedet er offentlig anerkendt eller ikke. Det er kun de specifikke uddannelser, der er listet, der er godkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium.

Se Fast Track-listen her. Listen revideres løbende og udbygges med nye uddannelser.

Kan uddannelsen godkendes i Danmark?

At en udenlandsk uddannelse er godkendt til SU betyder ikke, at uddannelsen vil blive anerkendt og give bestemte muligheder i Danmark, for eksempel medlemskab af en a-kasse.

Når du har afsluttet uddannelsen, kan Styrelsen for Forskning og Uddannelse vurdere, hvilket niveau den svarer til i det danske uddannelsessystem. Du kan få et fingerpeg i Landehåndbogen på ufm.dk.

Hvis du vil bruge uddannelsen inden for et lovreguleret erhverv, skal du søge om godkendelse hos den ansvarlige danske myndighed.

Læs mere om anerkendelse af udenlandske uddannelser på ufm.dk.

Søg via Fast Track-listen i minSU

Er din uddannelse på Fast Track-listen, kan du søge SU via minSU, og opfylder du selv betingelserne, er du sikker på at kunne få SU og eventuelt udlandsstipendium og udlandsstudielån med til en uddannelse i udlandet.

En uddannelse er godkendt for en fireårige periode. Den måned, du er støtteberettiget fra, skal ligge inden for uddannelsens godkendelsesperiode.

Udlandsstipendium og udlandsstudielån til visse hele kandidatuddannelser

De fleste kandidatuddannelser på Fast Track-listen er også godkendt til udlandsstipendium og giver måske også mulighed for at søge udlandsstudielån. Er uddannelsen det, vil det fremgå af informationen om uddannelsen.

Dokumentation til Fast Track-ansøgninger

Du kan først søge via Fast Track-listen, når du kan uploade uddannelsesstedets dokumentation for, at du er endeligt optaget på din udenlandske uddannelse. Skriv, fra hvilken måned du ønsker støtte på dokumentationen for endelig optagelse. Læs om dokumentation for optagelse.

Du søger oftest om udbetaling af udlandsstipendiet samtidig med, at du søger SU. Du bliver derfor også bedt om at uploade dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point). Læs mere om vores krav til hvilke oplysninger en faktura eller kvittering skal indeholde.

Din uddannelse er ikke på listen

Er din uddannelse ikke er på listen, skal du søge om at få optaget uddannelsen på Fast Track-listen.

Du kan ikke få NemID

Kan du ikke søge i minSU, fordi du ikke kan få NemID, skal du søge manuelt.