Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal dokumentere, at du er endeligt optaget på uddannelsen i udlandet, for at vi kan udbetale SU til dig

Når du søger SU til din uddannelse i minSU/Fast Track, skal du uploade dokumentation for endelig optagelse på uddannelsen. 

Der er en række krav, din dokumentation altid skal indeholde. Du kan med fordel benytte en af vores standardblanketter som dokumentation, hvor alle punkter er med.

Dokumentationen skal altid vise:

  • dit navn
  • navnet på dit uddannelsessted
  • hvilken uddannelse, du er optaget på (svarende til den, du har søgt i Fast Track)
  • at du er endeligt optaget (typisk "unconditional offer") og har sagt ja til studiepladsen - unconditional offer er ikke i sig selv nok
  • datering inden for de sidste fire måneder
  • præcis startdato (dd.mm.åååå)
  • forventet slutdato (mm.åååå) eller som minimum forventet varighed i måneder
  • at studiet er på fuld tid
  • stempel og underskrift fra dit uddannelsessted (originalt brevpapir kan erstatte uddannelsesstedets stempel).

I visse tilfælde er der særlige forhold, du skal tage stilling til og anføre på din dokumentation. Disse vil fremgå under "bemærkninger" til din uddannelse på Fast Track.

Se eksempel på et korrekt udfyldt optagelsesbrev (pdf)

Løbende dokumentation for studieaktivitet

Når du læser i udlandet skal du løbende to gange om året dokumentere, at du er studieaktiv.

Find skemaer til dokumentation for optagelse og studieaktivitet her

Berettiget til SU tidligere end ansøgningstidspunktet

Du kan i minSU / Fast Track ikke søge med tilbagevirkende kraft, men hvis du faktisk er berettiget til SU tidligere end på ansøgningstidspunktet (du har eksempelvis søgt om at få en uddannelse optaget på Fast Track i august, men uddannelsen er først kommet på Fast Track i november), kan du på dokumentationen for optagelse tydeligt skrive, hvilken måned du ønsker støtte fra.

Ingen NemId

Hvis du ikke har kan få NemID, kan du ikke søge i Fast Track via minSU. Du skal derfor ikke uploade dokumentation for endelig optagelse, men i stedet indsende den per brevpost eller pr. e-mail.

Du kan ikke få NemID - søg manuelt.