Print Læs højt

09. juni 2023 kl. 10:30

Vores telefoner er lukket

Vi har problemer med telefonerne i dag, og derfor er de lukket i øjeblikket. Vi fjerner boksen her, når de fungerer som normalt igen. 

Søg Menu
Luk

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om SU til uddannelse i udlandet

Kommunikation

Hvordan får jeg besked om min SU?

Vi sender alle vores henvendelser til dig som Digital Post via borger.dk. Det er derfor vigtigt, at du er tilmeldt Digital Post og holder øje med din digitale post. Du modtager blandt andet dine støttemeddelelser i Digital Post. Støttemeddelelsen er din oversigt over den støtte, du har fået tildelt. Du modtager en støttemeddelelse hvert år, og når der er ændringer til din støtte. Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis der er fejl i støttemeddelelse.

Der er ikke et SU-kontor på mit uddannelsessted i udlandet – hvor kan jeg få hjælp?

Vi (Udlandsenheden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) fungerer som dit SU-kontor, når du læser i udlandet. Du skal derfor kontakte os, når du bliver henvist til at kontakte dit uddannelsessted i breve og på su.dk.

Du finder svarene på de fleste spørgsmål om din SU under SU i udlandet her på su.dk og i minSU kan du se oplysninger om din støtte. Finder du ikke svaret disse steder, kan du skrive til os med Digital Post via borger.dk. Du kan også kontakte os på telefon, hvor vi kan vejlede og hjælpe dig. Vi kan ikke sagsbehandle og træffe afgørelser på telefonen.

Se vores kontaktoplysninger her. 

Hvor langt er I med min sag?

Her kan du se, hvor langt vi er med behandling af ansøgninger og henvendelser. Vi opdaterer oversigten cirka en gang om ugen.

Ønsker du yderligere information om status på din sag, skal du skrive til os via Digital Post på borger.dk. 

Ændringer i studieforløb, sygdom og forsinkelse

Kan jeg få SU, hvis jeg bliver forsinket?

Du skal opfylde forskellige betingelser for at få SU til forsinkelse.

Du søger om SU til forsinkelse ved at lave en ansøgning om forlængelse i minSU under Ret din SU > Forlæng uddannelsen. Samtidig skal du sende dokumentation fra dit uddannelsessted med den nye slutdato og begrundelse for, hvorfor du er forsinket. Du skal sende dokumentationen til os via Digital Post på borger.dk.

Har jeg ret til udvidet støttetid med op til 12 klip?

Hvis du læser i Norden, skal du have startet din første videregående uddannelse, inden for 2 år efter du har afsluttet din første adgangsgivende ungdomsuddannelse for at få udvidet din støttetid med op til 12 klip.

For at vi kan vurdere, om du kan få udvidet din støttetid med 12 klip, skal du logge på minSU og lave en støttetidsansøgning. Her skal du uploade dit eksamensbevis for din første adgangsgivende eksamen. Adgangsgivende eksamen kan være din studentereksamen eller anden ungdomsuddannelse.

Læs mere om første adgangsgivende uddannelse og 12 SU-klip.

Læs mere om studieaktivitet og forsinkelse.

Hvis du læser uden for Norden, kan du ikke få udvidet din støttetid med op til 12 klip.

Kan jeg få flere SU-klip, hvis jeg bliver forsinket på grund af sygdom?

Du kan søge om tillæg af SU-klip, hvis du bliver forsinket på grund af sygdom på en videregående uddannelse. Du skal have modtaget SU i den periode, du har været syg, for at få tillæg af klip.

Videregående uddannelser:

  • Søg om tillæg af klip i minSU. Du finder ansøgningen under Søg SU > Tillæg af klip. Du får en kvittering, som du skal sende til os med Digital Post via borger.dk.
  • Send dokumentation fra en læge og fra dit uddannelsessted. Lægedokumentationen skal vise start- og slutdato for din sygeperiode og beskrive, hvordan sygeperioden har påvirket din studieaktivitet. Lægedokumentationen skal være dateret efter din sygeperiode. Dokumentation fra dit uddannelsessted skal vise den nye slutdato, og at årsagen til forsinkelsen skyldes sygdom.

Læs mere om tillæg af klip på grund af sygdom her.

Ungdomsuddannelser:

  • Hvis du bliver forsinket på grund af sygdom på en ungdomsuddannelse i udlandet, kan du søge om forlængelse af din SU ved at lave en ansøgning om dispensation. Du skal sende din ansøgning om dispensation via Digital Post på borger.dk til udlandsenheden, da vi er dit uddannelsessted, når du læser i udlandet.

Læs mere om studieaktivitet på ungdomsuddannelser her.

Kan jeg få SU, hvis jeg er syg og derfor ikke kan studere?

Du kan få SU under sygdom. Det er et krav, at dit uddannelsessted på din dokumentation om studieaktivitet oplyser, at du ikke kan/ikke har kunnet studere på grund af sygdom.

Hvad betyder det for min SU, hvis jeg skifter uddannelsessted eller uddannelsesretning, eller der sker andre ændringer i mit studieforløb i udlandet?

I SU-sammenhæng er det et studieskift, hvis du undervejs i dit studie i udlandet skifter uddannelsessted eller uddannelsesretning – også selvom det er en lille ændring.

Eksempler på studieskift:

  • Du skifter uddannelsessted, men læser samme uddannelsesretning og grad
  • Du skifter major, men får samme grad (for eksempel bachelor) fra samme uddannelsessted
  • Du tager et udvekslingsophold eller praktik/placement, som forlænger din uddannelse
  • Du har fået godkendt en uddannelse på for eksempel 3 år, men vælger at tage et "expediated forløb"
  • Du starter med en double degree og beslutter undervejs, at du kun læser den ene af dine degrees (skift til single degree)

Du skal i disse situationer søge om at få den ændrede uddannelse godkendt på Fast Track-listen og derefter søge SU til den nye uddannelse.

Hvis du skifter studie eller fortager andre ændringer undervejs i dit studieforløb, risikerer du at miste retten til SU og at skulle betale SU tilbage, også selvom dit uddannelsessted i udlandet ikke betragter ændringen et som studieskift.

Skriv altid til os, hvis du er i tvivl om, om du ifølge SU-reglerne har skiftet uddannelse. Skriv til os via Digital Post på borger.dk.

Læs om studieskift i udlandet her.

Hvorfor skal jeg søge SU igen, når jeg skifter studie?

Du får SU til den uddannelse, du har søgt SU til. Vi har godkendt, at netop denne uddannelse opfylder vores krav.

Hvis du ændrer på dit studieforløb eller skifter til en anden uddannelse undervejs, skal vi igen tage stilling til, om det nye studieforløb opfylder vores krav. Det gør vi, når du søger SU igen til det nye studieforløb.

Får du ikke godkendt den nye uddannelse, kan du risikere at miste retten til SU og at skulle betale din SU tilbage.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg afbryder min uddannelse?

Du skal uploade dokumentation fra dit uddannelsessted med den præcise dato for, hvornår du afbrød uddannelsen. Du skal uploade dokumentationen i minSU under Ret din SU > Send dokumentation for studieaktivitet – Uddannelse i udlandet.

Datoen for, hvornår du afbrød uddannelsen, skal være angivet i dag-måned-år format (dd/mm/åå). Du kan med fordel bruge vores standardblanket til dokumentation for studieaktivitet, som du finder under Skemaer til SU og udlandsstipendium i udlandet.

Din SU vil automatisk blive stoppet, når du har uploadet dokumentationen.

Praktik og orlov

Der står på min støttemeddelelse, at jeg skal i lønnet praktik. Det skal jeg ikke – hvordan får jeg SU?

Da vi godkendte din uddannelse til SU på Fast Track-listen, havde vi oplysninger om, at der er praktik i din uddannelse. For at sikre, at vi får dokumentation for, om denne praktik er lønnet eller ulønnet, opretter vi en fiktiv periode med lønnet praktik, når vi tildeler dig SU.

Hvis du ikke skal i praktik under uddannelsen, skal du sende dokumentation fra dit uddannelsessted, hvor de bekræfter, at du ikke skal i praktik som led i din uddannelse. Du skal sende dokumentationen til udlandsenheden via Digital Post på borger.dk.

Du kan læse mere om praktik her.

Jeg har ikke fået SU, fordi der står på støttemeddelelsen, at jeg er i lønnet praktik. Jeg skal først i praktik senere – hvordan får jeg SU?

Du skal sende en mail til os via Digital Post på borger.dk og oplyse din praktikperiode, så opdaterer vi perioden med lønnet praktik til det rigtige tidspunkt og tildeler dig SU i den periode, du mangler.

Jeg har ikke fået SU, fordi der står på støttemeddelelsen, at jeg er i lønnet praktik. Min praktik er ulønnet – hvordan får jeg SU?

Du skal sende din praktikaftale fra dit praktiksted til os via Digital Post på borger.dk. Praktikaftalen skal vise dit navn, start- og slutdato for din praktik, og om du modtager løn, vederlag eller anden økonomisk kompensation i forbindelse med praktikken.

Hvad er reglerne for orlov, når jeg læser i udlandet?

Dokumentation for studieaktivitet

Hvilke oplysninger skal min halvårlige dokumentation for studieaktivitet vise?

Hvor skal jeg sende min halvårlige dokumentation for studieaktivitet hen?

Du skal uploade din halvårlige dokumentation for studieaktivitet i minSU under Ret din SU > Send dokumentation for studieaktivitet.

Læs, hvordan du sender din dokumentation for studieaktivitet, hvis du ikke kan få NemID/MitID her.

Hvorfor skal jeg uploade dokumentation for studieaktivitet, når jeg ikke modtager SU?

Hvis du ikke uploader dokumentation for studieaktivitet i minSU, afslutter vi din uddannelse i vores fagsystem, og du skal begynde at betale eventuelle lån tilbage tidligere end ellers.

Læs om tilbagebetaling af lån her

Du kan finde oplysning om din uddannelses start- og slutdato i minSU under Se din SU > Dine uddannelsesforløb.

Hvad skal min dokumentation for afsluttet eller afbrudt uddannelse vise?

Dokumentationen skal vise, at du har opfyldt betingelsen om at være studieaktiv i den periode, du har fået SU. Dokumentationen for afsluttet eller afbrudt uddannelse skal vise, hvornår du havde sidste studieaktive dag. Det vil sige, sidste undervisningsdag, sidste eksamen, dato for aflevering af speciale eller dato for, hvornår du fik din sidste karakter.

Slutdatoen skal være angivet med dag/måned/år.

Vi godkender normalt ikke eksamensbeviser som dokumentation for afsluttet uddannelse, da de normalt ikke viser, hvornår man har haft sidste studieaktivitet.

Læs om vores krav til dokumentation for afsluttet uddannelse her. 

Udlandsstipendium og udlandsstudielån

Kan jeg få udlandsstipendium?

Hvordan søger jeg udlandsstipendium?

Du søger udlandstipendium i minSU under Søg SU > SU i udlandet > Fast Track. Her skal du uploade dokumentation for, at du er optaget på uddannelsen og en faktura, som viser, hvad du skal betale i tuition fee. Se krav til fakturaen. Vi behøver ikke at få dokumentation for, at du har betalt tuition fee – du kan sende kvitteringen senere.

Hvis du søger udlandsstipendium til kandidatdelen af en ikke-trindelt/integreret uddannelse, skal du læse mere om dokumentation her.

Vi kan kun godkende udlandsstipendium for en periode på enten 30 eller 60 ECTS ad gangen, hvilket svarer til et halvt eller helt studieår. Fakturaen skal derfor som minimum vise, hvad du skal betale for enten et halvt eller et helt studieår.

Hvis studieåret på dit uddannelsessted er delt op i mere end 2 semestre for eksempel 3 trimestre, skal vi have en faktura som viser, hvad du skal betale for et helt studieår.

Du kan med fordel anvende et af vores skemaer til dokumentation af, at du skal betale tuition fee:

Hvordan får jeg næste rate af mit udlandsstipendium udbetalt?

Du kan søge om at få næste rate af dit udlandsstipendium udbetalt ved at sende en ny faktura til os Digital Post på borger.dk.

Du kan også vælge at lave en ny ansøgning om udlandsstipendium i minSU under Søg SU > SU i udlandet > Fast track og uploade den nye faktura til ansøgningen.

Du kan med fordel anvende et af vores skemaer til dokumentation af, at du skal betale tuition fee:

Hvornår får jeg mit udlandsstipendium udbetalt?

Udlandsstipendium udbetales inden for 1-2 uger efter, at vi har behandlet din ansøgning eller mail.

Hvordan søger jeg udlandsstudielån?

Der oprettes automatisk en låneplan til udlandsstudielån, når du søger udlandsstudielån i minSU. Låneplanen til udlandsstudielånet er klar i minSU, når du har fået dit udlandsstipendium udbetalt.

Du skal godkende beløb i låneplanen for at få lånet udbetalt. Der går cirka 1-2 uger, fra du har godkendt låneplanen, til du får lånet udbetalt.

Hvis du ikke ønsker udlandsstudielånet, skal du bare lade være med at godkende beløb i låneplanen i minSU.

Øvrige spørgsmål:

Hvordan søger jeg SU med tilbagevirkende kraft? Jeg kan ikke gøre det i minSU.

Du kan ikke søge SU bagudrettet i minSU. Du skal derfor skrive på dokumentationen, du uploader til ansøgningen i minSU, at du ønsker SU bagudrettet. Du kan skrive det i bemærkningsfeltet, når du anvender vores standardblanket, som du finder på siden Skemaer til SU og udlandsstipendium i udlandet.

Du kan også give os besked ved at skrive en mail til os via Digital Post på borger.dk samtidig med, at du laver din Fast Track-ansøgning.

Kan jeg få SU, mens jeg er på udvekslingsophold?

Du må gerne tage på udveksling som led i din uddannelse i udlandet, så længe udvekslingsopholdet er fuldt meritgivende i den uddannelse, du får SU til i udlandet, og udvekslingen dermed ikke forlænger uddannelsen. Det er dit uddannelsessted i udlandet, der skal afgøre, om udvekslingsopholdet opfylder betingelserne.

Hvis udvekslingsopholdet er fuldt meritgivende, men alligevel forlænger din uddannelse, skal du sende dokumentation til os via Digital Post på borger.dk med begrundelse fra uddannelsesstedet. Vi tager derefter stilling til, om du kan få SU.

Hvis den meritgivende udveksling for eksempel har forårsaget, at der er fag, der er udskudt, så man bliver forsinket, kan vi nogle gange godkende, at man kan få SU under udvekslingsopholdet.

Du kan ikke få SU til forsinkelse, hvis du studerer uden for Norden.

Kan jeg få rabat på transport, når jeg læser en hel uddannelse i udlandet?

Ungdomskort

Læs om Ungdomskort til uddannelse i udlandet på ungdomskort.dk

Kontantrabat

Læs om kontantrabat til uddannelse i udlandet på ungdomskort.dk 

Studieophold i udlandet som led i dansk uddannelse

Du skal henvende dig til en transportmedarbejder på dit uddannelsessted i Danmark med spørgsmål om rabat på transport, når du er på studieophold.

Studieophold i Danmark som led i dansk eller udenlandsk uddannelse

Læse om Ungdomskort til studieophold i Danmark som led i uddannelse i udlandet på ungdomskort.dk

Hvordan giver jeg fuldmagt til min sag?

Der findes to typer fuldmagter. Den ene fuldmagt er en selvbetjeningsfuldmagt til minSU. Den anden type fuldmagt er en sagsfuldmagt til skriftlige eller telefoniske henvendelser.

Læs om fuldmagt og find skemaer til at give fuldmagt her.

Jeg kan ikke ændre min bopælsstatus i minSU. Hvad skal jeg gøre?

Du skal skrive til os via Digital post, hvis din bopælsstatus ændrer sig. Se hvordan du skriver til os her.

Jeg er forsørger – hvad skal jeg være opmærksom på?

Skal jeg betale skat af SU og udlandsstipendium?

Hvor finder jeg det skema, jeg skal udfylde?

Kan jeg få ekstra SU, hvis jeg får barn under uddannelsen?

Jeg har fået et krav om at betale SU tilbage. Hvad er reglerne for tilbagebetaling?

Hvad har jeg selv ansvar for, når jeg får støtte?

Hvad er reglerne for bopæl og SU-satser, når jeg læser i udlandet?