Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du se, hvor langt vi er kommet med at behandle sager om SU og udlandsstipendium med videre til uddannelser i udlandet

I skemaet nedenfor kan du se, hvilken dato vi er kommet til i vores sagsbehandling.

Kronologisk sagsbehandling

Vi behandler alle henvendelser i den rækkefølge, vi modtager dem. Mangler du at vedlægge dokumentation, eller er din ansøgning udfyldt forkert, betragter vi det som en ny henvendelse, når vi hører fra dig igen. Den nye henvendelse kommer bag i rækken og bliver behandlet i kronologisk orden, sammen med alle andre henvendelser til os. Vi er dermed længere tid om at behandle din samlede sag, hvis der mangler oplysninger.

Behandlingstiden bliver ikke kortere af, at du ringer og rykker.

Følg med i nedenstående skema for at se, om vi er nået til din sag. Har du kontaktet os på andre måder end via Digital Post, kan der gå længere tid, før vi når til din sag.

Status på behandling af sager i Udlandsenheden den 17. januar 2020 

Oversigten opdateres cirka en gang om ugen:

Sagstype

Vi har behandlet sager modtaget via Digital Post 
til og med

Behandling og afgørelse om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen

19. november 2019

Behandling af Fast Track-ansøgninger
- der kan gå en til to uger fra den angivne dato, inden du modtager brev med afgørelsen via Digital Post på borger.dk/i e-Boks

10. januar 2020

Registrering af dokumentation for studieaktivitet

16. december 2019

Behandling af sager om tilknytning til Danmark

September 2019

Behandling af øvrige henvendelser/mails (henvendelser om udlandsstipendium, tillægsklip, fødselsklip, slutlån, forlængelse med videre)
- der kan gå en til to uger fra den angivne dato, inden du modtager brev med afgørelsen via Digital Post på borger.dk/i e-Boks

24. november 2019*

Behandling af ansøgninger vedrørende slutlån og forlængelser i minSU

5. januar 2020

* I enkelte tilfælde kan der fortsat være længere sagsbehandlingstid på grund af implementering af nyt journalsystem. 

Sagsbehandlingstider med Fast Track

I Fast Track-listen finder du uddannelser i udlandet, der er forhåndsgodkendt til SU og i nogle tilfælde udlandsstipendium og udlandsstudielån. Listen bliver løbende udbygget med nye godkendte uddannelser.

Er din uddannelse på Fast Track-listen, vil det i gennemsnit tage 14 dage at få svar på en ansøgning om SU og eventuelt udlandsstipendium til uddannelsen.

Er din uddannelse ikke på Fast Track, skal du først søge om at få den godkendt og optaget på listen, før du kan søge SU til den. Sagsbehandlingstiden for at få nye uddannelser optaget på Fast Track er i gennemsnit to en halv måned.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Ansøgninger til uddannelser på Fast Track-listen

Ansøgninger om at få optaget en ny uddannelse på Fast Track-listen

14 dage

2½ måned

Sagsbehandlingstid – klager

Vi behandler klager over afgørelser. Vi kan enten træffe en ny afgørelse, genoptage sagen (hvis der for eksempel er kommet nye oplysninger) eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.

Når du klager over en afgørelse, tilstræber vi os på at svare dig inden for tre måneder.

Sagsbehandlingstid - tilknytning

Når du søger om tilknytning og eventuelt ligestilling, vil det i gennemsnit tage 2½ måned at få svar.