Fuldmagt

Ønsker du, at andre kan søge eller ændre SU og lån i minSU på dine vegne, eller at andre skal kunne kontakte os om din sag, skal du give dem en fuldmagt

Du kan give to former for fuldmagt:

 1. Selvbetjeningsfuldmagt til at en anden kan foretage digital selvbetjening for dig. Denne form for fuldmagt gør en anden person i stand til at søge og ændre din SU og eventuelle tillæg i minSU eller at søge og ændre lån i minSU. Du giver denne form for fuldmagt via borger.dk.
 2. Sagsfuldmagt til at en anden kan varetage dele af din sag, der ikke foregår i minSU. Du giver denne form for fuldmagt med brevpost eller via Digital Post på borger.dk.

Du kan give den ene eller begge typer fuldmagt efter behov:

Når du giver en selvbetjeningsfuldmagt til, at andre kan foretage digital selvbetjening på dine vegne (det vil sige søge og ændre din SU og lån i minSU), kan du give fuldmagt til to sagsområder. En til at søge og ændre SU og tillæg og en til at søge og ændre lån i selvbetjeningssystemet minSU:

 • Fuldmagten til at søge og ændre SU (stipendiet) og eventuelle tillæg (handicaptillæg, SU til forældre, udlandsstipendium med videre) giver fuldmagtshaveren adgang til alle funktioner i minSU, der vedrører din SU og tillæg.
 • Fuldmagten til at søge og ændre SU-lån, udlandsstudielån eller slutlån i minSU giver fuldmagtshaveren adgang til alle funktioner, der vedrører lån. Fuldmagtshaveren kan derefter søge SU-lån, udlandsstudielån og slutlån samt godkende din låneplan. Du har derefter optaget et lån, som du hæfter for.

Vi registrerer dine og eventuelle fuldmagthaveres handlinger i minSU.

Denne fuldmagt giver ikke ret til at kontakte styrelsen om din sag – det kan kun en sagsfuldmagt (se nedenfor).

Fuldmagtshaveren kan se dine oplysninger

Uanset hvilken fuldmagt du giver til minSU, kan fuldmagtshaveren se alle de personlige oplysninger, der ligger i minSU om for eksempel dine skatteforhold og tilbagebetalingskrav.

Du kan altid selv se dine oplysninger i minSU, også selv om du har afgivet fuldmagt.

Sådan giver du en selvbetjeningsfuldmagt

På borger.dk kan du underskrive en fuldmagt med dit MitID. Det kræver, at den, du giver fuldmagt, også har MitID:

 • Log ind i minSU
 • Under ”Se din SU” vælg ”Fuldmagt”
 • Tast ”Giv fuldmagt”

Du viderestilles til borger.dk, hvor du skal logge ind og følge vejledningen.

Du kan når som helst tilbagekalde eller forlænge fuldmagten efter samme fremgangsmåde på borger.dk.

Digitale breve om din SU-sag

Visse typer breve (for eksempel støttemeddelelser) sender vi som Digital Post både til din og fuldmagtshavers Digitale Post. Du skal være opmærksom på, at brevene sendes til alle de personer/virksomheder, som du har givet fuldmagt til, og det gælder uanset, om du har givet fuldmagt til selvbetjening om SU og tillæg eller til lån.

Når du giver en sagsfuldmagt til, at en anden kan kontakte os på telefon eller mail om din sag, giver du fuldmagt til at lade dig repræsentere for eksempel i forhold til kontakten med os om din uddannelse og studieaktivitet i udlandet, lægefaglige udtalelser i forbindelse med handicaptillæg eller en klagesag. Du kan som udgangspunkt kun give sagsfuldmagt til én person/virksomhed.

Denne fuldmagt giver ikke ret til at foretage selvbetjening eller se oplysninger i minSU – det kan kun en selvbetjeningsfuldmagt (se overfor).

Du giver en sagsfuldmagt via Digital Post på borger.dk.

Breve om din sag

Vi sender breve om din sag som Digital Post direkte til fuldmagtshaveren.

Sådan giver du fuldmagt til din sag

Du kan enten selv udforme en fuldmagt til, at en anden kan varetage de dele af din sag, der ikke vedrører digital selvbetjening, eller du kan bruge en af vores skabeloner:

Fuldmagten er gyldig til den sag, du har givet den til. Har du flere sager, skal du give flere fuldmagter.

Du kan altid trække en fuldmagt tilbage.

Krav til en fuldmagt

En fuldmagt er kun gyldig, hvis dato og navn og cpr-nummer, på den du vil give fuldmagt, fremgår. Fuldmagten kan sendes via Digital Post på borger.dk.

Det bør fremgå tydeligt af fuldmagten, om det er hele eller kun dele af din sag/vores sagsbehandling, du vil give en anden fuldmagt til at kontakte os om.

Fuldmagt til advokater, revisorer med flere

I visse tilfælde kræver vi ikke en skriftlig fuldmagt som dokumentation for partsrepræsentation. Som udgangspunkt kræver vi for eksempel ikke fuldmagt fra advokater eller revisorer, fordi deres professionelle virke netop er at fungere som partsrepræsentant (stillingsfuldmagt). Har vi alligevel brug for en skriftlig fuldmagt, kontakter vi dig.

Sådan sender du fuldmagten

Du kan sende fuldmagten til os som sikker post via Digital Post på borger.dk, hvor du identificeres via dit MitID. Du kan ikke sende en fuldmagt i kopi eller via mail, da det ikke garanterer din identitet.

Send via Digital Post

Sådan sender du fuldmagten som sikker post via Digital Post på borger.dk

Gå til borger.dk

 • Log på Borger.dk ved at trykke på Digital Post i højre hjørne
 • Vælg Ny besked øverst i venstre hjørne
 • Vælg myndighed (statslige myndigheder)
 • Vælg Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Vælg den kategori, der passer til din forespørgsel
 • Når du har skrevet din mail, klik ”Send”

Du kan uploade op til 50 MB pr. mail.

Du kan når som helst tilbagekalde eller forlænge fuldmagten ved at skrive til os via Digital Post på borger.dk.

In English

Step-by-step guide in English.

Spørgsmål

Hvis du studerer på en uddannelse i Danmark, kan du stille spørgsmål om fuldmagt til en SU-medarbejder på dit uddannelsessted – se kontaktoplysninger på uddannelsesstederne her.

Hvis du læser i udlandet, kan du stille spørgsmål til udlandsenheden.