Andre tilskud

Får du SU, kan du få tilskud til at betale for undervisning på visse uddannelser. Der findes to former for tilskud.

Du kan søge SU-ph.d.-stipendium, hvis du er indskrevet på et ph.d.-studium, inden du er blevet kandidat.

Tilskud til undervisningsafgift

På visse uddannelser skal du betale en undervisningsafgift. Se om du kan få tilskud til at betale for undervisningsafgift

Tilskud til deltagerbetaling

Du kan få tilskud til dækning af deltagerbetaling til:

  • almen voksenuddannelse
  • hf-enkeltfagsundervisning
  • enkeltfagsstudentereksamen

 

SU-ph.d.-stipendium

Du har mulighed for at få et SU-ph.d.-stipendium samtidig med din almindelige SU, hvis du er indskrevet på et ph.d.-studium, inden du bliver kandidat