DK: Udenlandsk statsborger

Du skal som udgangspunkt være dansk statsborger for at kunne få SU. Er du udenlandsk statsborger, har du dog mulighed for at søge om at blive ligestillet med danske statsborgere og få SU.

Ligestilling efter flere regler

Der er to sæt af regler, du kan søge om at blive ligestillet efter.

Du kan godt søge om at blive ligestillet efter flere regler samtidig. Du skal dog kun opfylde betingelserne for én af reglerne for at blive ligestillet med danske statsborgere. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvordan ligestillingen kan bortfalde, alt efter om du er ligestillet efter danske regler eller EU-retten.

EU-regler

Er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter EU-retten og søge SU til en uddannelse i Danmark og i udlandet

Danske regler

Er du udenlandsk statsborger, kan du blive ligestillet efter danske regler og søge SU til en uddannelse i Danmark

Sådan søger du første gang

Se, hvordan du søger ligestilling med danske statsborgere og SU første gang.

Ændringer i din situation

Læs her, hvis du allerede er ligestillet efter EU-retten, er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, og der sker ændringer i din situation.

Hvis du vil klage

Er du utilfreds med en afgørelse, kan du klage over den

SU til hel uddannelse i udlandet

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du som udenlandsk statsborger søger SU til en hel uddannelse i udlandet.