Når du er i gang med din hele uddannelse i udlandet

Læs om, hvad du skal huske, når du er i gang med en uddannelse i udlandet, som du får SU til

Studieaktivitet, når du læser en hel uddannelse i udlandet

Får du SU til en hel uddannelse i udlandet, skal du være studieaktiv - og dokumentere at du er det - for at bevare din ret til SU.

Dokumentation

Får SU til uddannelse i udlandet, skal du dokumentere, når du bliver optaget på din uddannelse, når du læser på uddannelsen, og når du afbryder/afslutter uddannelsen.

Du er forsinket på din uddannelse i udlandet

Læs, hvordan du skal forholde dig, når du er forsinket på din uddannelse i udlandet

Slutlån

Har du brugt al din SU, kan du i nogle tilfælde optage et slutlån i den sidste del af din uddannelse.

Du skifter uddannelse i udlandet

Den SU då får til en hel uddannelse i udlandet, er givet til præcis den uddannelse, du har søgt til. Skifter du uddannelse, skal du derfor søge SU til den nye uddannelse.

Praktik og orlov

Vi skal have besked, hvis du skal i praktik eller holder orlov

Du afbryder eller afslutter din uddannelse i udlandet før tid

Se, hvad du skal gøre og dokumentere, hvis du afbryder eller afslutter din uddannelse før tid

Forsørger i udlandet

Hvis du er forælder eller forsørger, kan du søge særlig støtte - også mens du læser i udlandet

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt, så andre kan tage sig af din SU, mens du læser i udlandet

Legater

Læs om legater

Giv fuldmagt - når du læser i udlandet

Hvis du ønsker, at dine forældre eller andre skal tage sig af din SU, kan du give dem en fuldmagt til minSU og/eller til hele eller dele af din øvrige sag.

Læs mere om fuldmagt.