Studieaktivitet

Får du SU, er det er betingelse, at du er studieaktiv på din uddannelse.

Er du studieaktiv, betyder det, at du er berettiget til SU til og med den måned, hvor du afbryder din uddannelse (med mindre du afbryder uddannelsen den 1. i måneden - så er du berettiget til støtte til og med måneden før, du afbrød).

Opfylder du ikke SU-reglerne om studieaktivitet, er du ikke berettiget til SU

Studieaktivitet - ungdomsuddannelse (stx, hhx, htx, hf, EUD, EUX, gsk mv.)

Går du på en ungdomsuddannelse, er du studieaktiv, hvis du deltager i den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener og afleverer opgaver efter de regler, der gælder for uddannelsen.

Det er dit uddannelsessted, der afgør om du er studieaktiv.

Studieaktivitet - videregående uddannelser (universitet, journalist, lærer mv.)

Går du på en videregående uddannelse, er det det antal ECTS-point, du har bestået på din uddannelse, sammenholdt med det antal SU-klip, du har fået udbetalt, der afgør, om du er studieaktiv.

Gennemgå en uddannelse: SU stopper ved bortvisning og lignende

Fra 1. januar 2021 er der fastsat udtrykkelige regler om, at studerende, der som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende, ikke anses for at gennemgå en uddannelse, og derfor ikke har ret til SU i perioden. Dit uddannelsessted vil i så fald standse din SU.

Det vil for eksempel være, hvis du i en periode bliver bortvist fra dit uddannelsessted eller din uddannelse.

Dit uddannelsessted kan ikke standse din SU, hvis du af andre årsager i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Du skal til enhver tid opfylde reglerne om studieaktivitet for at have ret til SU.

Hvem afgør, om du er studieaktiv?

Går du på en ungdomsuddannelse, er det dit uddannelsessted, der afgør, om du er studieaktiv efter SU-reglerne.

Går du på en videregående uddannelse, er det styrelsen, der afgør, om du er studieaktiv efter SU-reglerne, hvis du er startet på din uddannelse 1. juli 2016 eller senere. Er du startet på din uddannelse tidligere, er det dit uddannelsessted, der afgør din studieaktivitet.

Studieaktiv igen

Bliver du erklæret studieinaktiv efter SU-reglerne, stopper din SU. Bliver du studieaktiv igen, kan du søge SU i minSU igen.