Studieaktivitet - ungdomsuddannelse

Du skal gennemgå en uddannelse og være studieaktiv for at få SU

Går du på en ungdomsuddannelse, er du studieaktiv, hvis du deltager i den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener og afleverer opagver efter de regler, der gælder for uddannelsen. Det er dit uddannelsessted, der afgør om du er studieaktiv.

Din SU stopper

Hvis dit uddannelsessted erklærer dig studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

Bliver du studieaktiv igen, skal du søge SU på ny i minSU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

Dispensation fra kravet om studieaktivitet

Du kan få dispensation fra kravet om studieaktivitet, hvis du i en periode ikke er studieaktiv på grund af sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold.

Det er dit uddannelsessted, som træffer afgørelse omkring dispensation fra kravet om studieaktivitet. Du kan udfylde denne ansøgning om dispensation og aflevere den på dit uddannelsessted (spørg, hvordan de helst vil modtage den), så de kan vurdere, om du opfylder betingelserne for at få dispensation fra kravet om studieaktivitet.

Du skal desuden være opmærksom på, at består du ikke en eksamen, kan du få SU til at gå om. Hvis dit uddannelsessted fraråder dig at gå til eksamen (fordi de ikke regner med, at du består) og i stedet for godkender, at du går om, kan du fortsætte med at få SU, selvom du ikke går til en planlagt prøve eller eksamen.

Studieaktiv igen

Bliver du erklæret studieinaktiv efter SU-reglerne, stopper din SU. Bliver du studieaktiv igen, kan du søge SU i minSU igen.

Selvstudie

Du har ikke ret til SU, hvis du er selvstuderende.

Gennemgå en uddannelse: SU stopper ved bortvisning og lignende

Fra 1. januar 2021 er der fastsat udtrykkelige regler om, at studerende, der som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende, ikke anses for at gennemgå en uddannelse, og derfor ikke har ret til SU i perioden. Dit uddannelsessted vil i så fald standse din SU.

Det vil for eksempel være, hvis du i en periode bliver bortvist fra dit uddannelsessted eller din uddannelse.

Dit uddannelsessted kan ikke standse din SU, hvis du af andre årsager i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Du skal til enhver tid opfylde reglerne om studieaktivitet for at have ret til SU.