Du har fået for meget SU

Har du fået udbetalt for meget SU, skal du betale en del af den tilbage

Har du på et tidspunkt fået udbetalt SU, du ikke var berettiget til, skal du betale SU tilbage (du får et 'AF-krav').

Du kan risikere at få udbetalt for meget SU, når du:

  • afslutter eller afbryder en uddannelse
  • tager orlov fra din uddannelse
  • er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse
  • modtager anden offentlig støtte, der udelukker SU
  • er erklæret studieinaktiv
  • ikke læser på en uddannelse, der er et fuldtidsstudium
  • modtager satsen for SU til udeboende mens du er hjemmeboende

Vi kontrollerer løbende, om de oplysninger, du får SU på baggrund af, er rigtige. Det gør vi ved hjælp af oplysninger fra andre offentlige myndigheders registre (blandt andre Skattestyrelsens register og Det Centrale Personregister (cpr)). Vi kan også bede dig dokumentere dine oplysninger, for eksempel at du ikke bor hos dine forældre.

Det er dit uddannelsessted, der fortæller os, at du har fået for meget SU. På den baggrund rejser vi et krav om tilbagebetaling.

Forkerte uddannelsesoplysninger

Hvis kravet er rejst på baggrund af forkerte uddannelsesoplysninger, skal disse oplysninger ændres af SU-medarbejderen på dit uddannelsessted. Det gælder også, selv om du ikke længere er indskrevet. Kontakt uddannelsesstedet og få nærmere vejledning.

Hvis du mener, der er fejl i kravet

Mener du, der er fejl i opgørelsen af dit krav, skal du straks skrive til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du skal vedlægge dokumentation, der kan vise, hvad der er forkert i opgørelsen af dit krav. Husk at skrive dit cpr-nummer.

Du kan klage over dit krav

Vil du efterfølgende klage over kravet, skal du sende din klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du skal mærke kravet: "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger”.

Vi skal have modtaget din klage senest 4 uger fra den dag, du har modtaget kravet.

Udbetaling Danmark, Studiegæld står for at opkræve det, du skal betale tilbage, og det er dem, der beregner renterne af din gæld.

Vi overfører derfor information om din gæld til Udbetaling Danmark, Studiegæld, så snart du har fået kravet om at betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Er din SU stoppet på grund af bortvisning?

Du kan få genoptaget din sag, hvis din SU er stoppet, eller du skal betale SU tilbage, fordi du har været bortvist fra din uddannelse.

Læs mere om genoptag af sager i forbindelse med bortvisning

Hvis du skal have skat retur

Betaler du en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage, vil du muligvis have betalt for meget i skat af din SU. I så fald skal du have skat tilbage. Skattestyrelsen regulerer automatisk skatten for den ændrede SU.  

Klage

Klager du over, at du har fået et krav om, at du skal betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage, sættes din tilbagebetaling i bero, mens klagen bliver behandlet. Der løber dog stadig renter på og tilbagebetalingsperioden ændres ikke. Det betyder, at hvis du ikke får medhold i din klage, vil dit månedlige afdrag stige, da du har færre måneder til at betale tilbage i.

Du kan altid vælge at afdrage på din gæld. Får du senere medhold i din klage, får du pengene tilbage.