Måneder, du kan få SU

Læs, hvilke måneder, du kan få SU fra og til

Du kan få SU fra den måned, din uddannelse starter. Du kan dog tidligst få SU fra den måned, du søger SU til - du kan ikke få SU fra før ansøgningstidspunktet.

Starter din uddannelse for eksempel i september, kan du tidligst få SU fra september måned.

Søger du derimod først SU i november, kan du få SU fra november måned. Du kan altså ikke få SU for september og oktober, selvom din uddannelse startede i september.

Læs, hvordan du søger SU i minSU

Læs om tidsfrister for, hvornår du kan søge SU

Alderskrav på ungdomsuddannelser

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du først få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Læs om alderskravet for at få SU på ungdomsuddannelser

Din SU stopper, når du afslutter din uddannelse. Det er dit uddannelsessted, der efter uddannelsesreglerne afgør, hvornår du afslutter din uddannelse. 

På videregående uddannelser afslutter din uddannelse, når du har fået karakter for din sidste eksamen:

Du afslutter din uddannelse med en mundtlig eksamen - videregående uddannelser

Afslutter du din uddannelse med en mundtlig eksamen, har du ret til SU til og med den måned, hvor du får din sidste karakter og dermed har bestået/afsluttet din uddannelse. Du vil typisk få din karakter på dagen for din mundtlige eksamen. Afslutter du din uddannelse den 1. i en måned, har du dog ikke ret til SU for denne måned.

Eksempel: mundtlig eksamen

Din uddannelse bliver afsluttet med en mundtlig eksamen, som du går til den 26. juni. Du får din karakter samme dag, hvor du derfor består/afslutter din uddannelse. Du har ret til SU til og med juni.

Afslutter du din uddannelse den 1. juli, har du ret til SU til og med juni.

Du afslutter din uddannelse med en skriftlig eksamen - videregående uddannelser

Afslutter du din uddannelse med en skriftlig eksamen, for eksempel et speciale, der ikke skal forsvares mundligt, har du ret til SU til og den måned, hvor du får adgang til din karakter for din afsluttende eksamen og dermed har bestået/afsluttet din uddannelse. Afslutter du din uddannelse den 1. i en måned, har du dog ikke ret til SU for denne måned.

Eksempel: skriftlig eksamen

Din uddannelse bliver afsluttet med et speciale, du ikke skal forsvare mundtligt. Du får adgang til din specialekarakter den 26. juni, hvor du derfor består/afslutter din uddannelse. Du har ret til SU til og med juni.

Afslutter du din uddannelse den 1. juli, har du ret til SU til og med juni.

Hvis din støttemeddelelse viser, at du kun er tildelt SU til og med juni, og du fortsætter på samme uddannelse efter sommerferien (uanset om det er på samme eller et nyt uddannelsessted), og du således har et uafbrudt uddannelsesforløb hen over sommerferien, er du berettiget til SU, hvis du er indskrevet på uddannelsen henover sommerferien. Læs om SU i ferien mellem trinddelte uddannelser.

Du kan enten søge SU på den uddannelse, der vises i minSU, eller du kan vælge at søge via anden ungdomsuddannelse/videregående uddannelse.

Din ansøgning om SU for juli skal senest være modtaget i minSU den 31. juli.

Ikke SU mellem forskellige uddannelser

Du er ikke berettiget til SU i perioder mellem forskellige uddannelser. Du er for eksempel ikke berettiget til SU i sommerferien hvis du:

  • afslutter AVU før sommerferien og begynder på en anden uddannelse som for eksempel HF-enkeltfag, STX, det 2-årige HF eller EUD efter sommerferien
  • skifter mellem HF-enkeltfag og det 2-årige HF
  • afslutter din gymnasiale uddannelse, herunder HF-enkeltfag i juni og begynder på gymnasial supplering, for eksempel GSK eller SOF, efter sommerferien

SU i ferien mellem trindelte uddannelser (f.eks. bachelor-kandidat)

Trindelte uddannelser er for eksempel et bachelorniveau der efterfølges af et kandidatniveau. Du kan få SU i den ferie, der ligger lige efter første trin, hvis du opfylder kriterierne.

Læs om SU i ferien mellem trindelte uddannelser

Lønnet praktik og dobbeltklip

Går du på en videregående uddannelse, hvor der er praktikperioder med løn, kan du ikke få SU i praktikperioden, men du kan få dobbeltklip i måneden inden første lønnede praktikperiode.

Læs om lønnet praktik og dobbeltklip

Orlov

Du kan ikke få SU, hvis du holder orlov.

Fravalg af SU i en periode

Har du brug for at få forhøjet dit fribeløb, eller vil du gemme nogle klip i dit klippekort til en videregående uddannelse, kan du vælge noget af din SU fra i en eller flere måneder

Læs mere om at fravælge SU i en periode