Om SU til ungdomsuddannelser

En ungdomsuddannelse er for eksempel stx, hhx, htx, hf, EUD, EUX, gsk med flere.

Læs om særlige regler og betingelser for at få SU, når du går på en ungdomsuddannelse

Godkendte ungdomsuddannelser

Se uddannelser på folkeskoleniveau, gymnasiale uddannelser med videre

SU til maksimalt 5 ungdomsuddannelser

 Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, med mindre du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet

Bopæl og SU-satser

Satsen for din SU er afhængig af, hvor du bor og din alder. Her finder du blandt andet definitionen på at være hjemmeboende eller udeboende

Dine forældres indkomst

Er du hjemmeboende, er dine forældres indkomst afgørende for, hvor meget du kan få i SU. Er du udeboende og 18 eller 19 år, er dine forældres indkomst også afgørende for, hvor meget du kan få i SU

Skat

Du skal betale skat af din SU

Udbetaling

Vi udbetaler din SU til din NemKonto

Satser for SU til ungdomsuddannelser

Din alder er afgørende for SU-satsen

Går du på en ungdomsuddannelse, og er du 18-19 år, er satsen på din SU afhængig af:

Satsen for din SU er afhængig af, om du bor hos dine forældre eller ej.

Hvis du er hjemmeboende, er satsen for din SU også afhængig af dine forældres indkomst.

Se satsen for hjemmeboende

Se satsen for udeboende

Er du grønlandsk studerende under 20 år, der går på en ungdomsuddannelse i Danmark, kan du selv vælge, om du vil søge uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller SU fra Danmark.

Læs hvor meget du kan få i SU under bopæl og SU-satser.