SU til trindelte uddannelser (f.eks. bachelor-kandidat)

Begynder du på en uddannelse, hvor der indgår flere trin, skal du søge om SU til hvert trin

Hvis din uddannelse indeholder flere forskellige uddannelsestrin (for eksempel et bachelorniveau der efterfølges af et kandidatniveau), skal du i første omgang søge SU til det første trin. Når du senere begynder på det næste trin, skal du søge SU igen. 

SU i ferien mellem trindelte uddannelser

Du kan få SU i den ferie, der ligger lige efter første trin, hvis:

  • du begynder på overbygningsuddannelsen efter højst to måneders ferie, og
  • du søger SU til overbygningen inden for tidsfristen

Søger du ikke, betragter vi månederne som fravalgt, og du har det mellemste fribeløb.

Du kan for eksempel få SU i sommerferien mellem:

  • bachelor- og kandidatuddannelse
  • uddannelse til byggetekniker og bygningskonstruktør
  • grunduddannelser og overbygningsuddannelser på musikkonservatorierne
  • bibliotekaruddannelsen og en overbygningsuddannelse på Danmarks Biblioteksskole
  • erhvervsakademiuddannelse og den tilhørende overbygningsuddannelse, for eksempel markedsføringsøkonom AK og professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Det vil fremgå af uddannelsesreglerne, hvilke erhvervsakademiuddannelser, uddannelsen er en overbygning til
  • to trin i en trindelt maritim uddannelse

Spørg på dit uddannelsessted, hvis du er i tvivl, om du kan få SU i sommerferien mellem trindelte uddannelser. 

SU til kandidat før bachelor er bestået

Får du udbetalt SU til din kandidatuddannelse, før det er bekræftet, at du har bestået din bacheloruddannelse, trækker den udbetalte SU fra i dit klippekort til kandidatuddannelsen. Det gælder også, selvom det efterfølgende konstateres, at du endnu ikke har bestået din bacheloruddannelse. I så fald skal du søge SU på ny for igen at modtage SU til bacheloruddannelsen.

Er du startet på det afbrudte forløb på kandidatuddannelsen den 1. juli 2014 eller senere, vil det forløb, hvor du gør din bacheloruddannelse færdig, også blive betragtet som en ny uddannelse, der er startet den 1. juli 2014 eller senere – uanset hvornår du startede på din bacheloruddannelse første gang. Er du hjemmeboende, får du herefter SU med en lavere sats, end du oprindeligt fik på bacheloruddannelsen.

Begynder du senere på samme kandidatuddannelse, vil de klip, du tidligere har brugt på kandidatuddannelsen, blive trukket fra i dit klippekort til kandidatuddannelsen.

Du søger i minSU

Du søger i minSU. Hvis du får en fejlmeddelelse, når du søger, skyldes det muligvis, at systemet endnu ikke har registreret din overbygningsuddannelse (tjek øverste højre hjørne i minSU). I så fald skal du vælge "anden videregående uddannelse", når du søger. Herefter finder du dit uddannelsessted på listen og kan søge.

Ikke SU mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse eller mellem uddannelser, der ikke er trindelte

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få SU i ferien mellem en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse og heller ikke mellem andre forskellige uddannelser, der ikke er trindelte.

Du bliver forælder på første trin

Bliver du mor eller far, mens du læser første del af en trindelt uddannelse, skal du have brugt den ekstra SU, du får i forbindelse med, at du blev forælder, inden du er færdig på dette trin.

SU til forældre