Dine forældres indkomst - videregående uddannelse

Er du hjemmeboende, er dine forældres indkomst afgørende for, hvor meget du kan få i SU

At dine forældres indkomst er afgørende for, hvor meget du kan få i SU betyder, at du kan få SU med et fast grundsats og eventuelt et tillæg, der afhænger af, hvor meget dine forældre har i indkomst. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats. Jo lavere dine forældres indkomstgrundlag er, jo mere kan du få i SU.

Får du ikke det højeste tillæg på grund af dine forældres indkomst, kan du i stedet få forhøjet dit eventuelle SU-lån eller få forhøjet dit fribeløb.

Læs mere her om, hvordan dine forældres indkomst regnes ud

Læs mere her om, hvordan vi opgør dine forældres indkomst, hvis dine forældre ikke bor sammen.

Situationer, hvor vi kan se bort fra dine forældres indkomst

Har du barn under 18 år, får du automatisk det maksimale tillæg til SU-grundsatsen. Satsen for din SU er derfor ikke afhængig af dine forældres indkomst.

Hvis en af dine forældre dør, er der særlige regler for, hvordan vi beregner din SU-sats. Læs mere under Kun en forælder.
 

Hvis du har været anbragt uden for hjemmet, indtil du fyldte 18 år, og kommunen (efter regler i Serviceloven) i den forbindelse har haft overtaget forsørgelsen af dig, kan vi se bort fra dine forældres indkomst.

Du skal søge om, at styrelsen ser bort fra dine forældres indkomst. I ansøgningen skal du uploade en bekræftelse fra kommunen om, at du har været anbragt uden for hjemmet indtil det fyldte 18. år, og at kommunen i den forbindelse har haft overtaget forsørgelsen af dig.

Gå til ansøgning om, at styrelsen ser bort fra dine forældres indkomst

Dine forældre får besked

SU-loven giver os ret til at hente oplysninger om dine forældres indkomster og eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner hos Skattestyrelsen uden deres samtykke. Ifølge databeskyttelsesforordningen har vi pligt til at oplyse dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner om, at vi har hentet oplysningerne og brugt dem til at beregne din SU - dine forældre eventuelle nye ægtefælle og registrerede partner får derfor besked om det i et brev.

Forklaring: "Dine forældres indkomst"

Når vi her på su.dk skriver "dine forældres indkomst" eller "forældreindkomst", mener vi indkomstgrundlaget for enten den ene eller begge dine forældre og en eventuel ny ægtefælle eller registreret partner, når deres indkomst efter reglerne skal indgå i indkomstgrundlaget. 

Særligt: Din uddannelse startede før 1. juli 2014

I særlige tilfælde kan det ske, at din uddannelse startede før 1. juli 2014. Det kan for eksempel være, hvis du har haft lang sygeorlov og vender tilbage til den uddannelse, du var indskrevet på før 1. juli 2014. 

Se SU-satsen, hvis din uddannelse startede før 1. juli 2014