Bonusstipendium

Du kan få bonusstipendium, hvis du har færdiggjort en videregående uddannelse hurtigere end den normerede uddannelsestid

Du kan både få bonusstipendium i forbindelse med en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse.

Det er dit uddannelsessted, der bestemmer, om du har mulighed for at få bonusstipendium, idet bonusstipendium tildeles, hvis du har gennemført en uddannelse på kortere tid end den normerede uddannelsestid, der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen.

Du kan ikke få bonusstipendium, hvis du er blevet hurtigere færdig på grund af:

  1. du har fået merit for en del af din uddannelse - det er dog stadig muligt at få bonusstipendium, hvis du er blevet hurtigere færdig, end den del du har fået merit for
  2. du er blevet hurtigere færdig, fordi du har startet på din kandidatuddannelse, før du afsluttede din bacheloruddannelse. Du kan stadig få bonusstipendium, hvis du har afsluttet din uddannelse hurtigere end det nye sluttidspunkt, der er meldt ind i forbindelse med kandidatuddannelsen.

Merit - sådan regnes dit bonusstipendium ud

  • Hvis du har fået en studieforkortende merit: skal du blive hurtigere færdig end den nye normerede studietid fratrukket din merit, for at kunne få bonusstipendium.
  • Hvis du har fået ikke-studieforkortende merit: skal du blive hurtigere færdig, end den normerede studietid fratrukket den ikke-studieforkortende merit. Det vil kun være muligt at få bonusstipendium svarende til det antal ECTS-point, du er blevet hurtigere færdig.

Eksempel

Uddannelsen er færdiggjort før forventet med 25 ECTS = 5 måneder
Ikke-studieforkortende merit = 15 ECTS
Reel færdiggjort uddannelse før forventet: 10 ECTS = 2 måneder

Beregningen er således baseret på, at 5 ECTS svarer til ét klip pr. måned.

Fødsels- og tillægsklip

Forlænges den normeret uddannelsestid på grund af fødsels- eller tillægsklip skal uddannelsesstedet lægge disse klip til i opgørelsen af den normerede studietid. Du kan få bonusstipendium, hvis du bliver hurtigere færdig end den nye normerede studietid.

Klipforbrug i dit klippekort

En betingelse for at få bonusstipendium er, at du har klip tilbage i dit klippekort til den pågældende uddannelse. Antallet af klip udbetalt som bonusstipendium tæller som forbrugte klip i dit klippekort.

Det er ikke muligt at få nogle af de 12 ekstra SU-klip, der er givet i forhold til støttetidsreglen, som bonusstipendium.

Ansøgningsfrist – 4 uger fra sidste eksamen

Du kan først søge bonusstipendium, når du har afsluttet din videregående uddannelse (bachelor- eller kandidatuddannelse). Ansøgningsfristen er 4 uger fra den dag, du afslutter din uddannelse, hvilket vil sige, den dag du har din afsluttende eksamen.

Du søger bonusstipendium i minSU.

Så meget kan du få i bonusstipendium

Bonusstipendium udgør halvdelen af et SU-stipendium til udeboende på videregående uddannelser ganget med det antal hele måneder, du er blevet hurtigere færdig.

Eksempel

Hvis uddannelsesstedet har opgjort, at du er blevet færdig 3 måneder før den normerede uddannelsestid, og du har 3 klip tilbage i dit klippekort, vil bonusstipendiet være 3 x 3.410 kr. (som er det halve at satsen i 2024) = 10.230 kr. Har du kun 2 klip tilbage i dit klippekort, får du 2 x 3.410 kr. (2024-niveau) = 6.820 kr.

Du skal betale skat af bonusstipendium.