Godkendte videregående uddannelser

Se listen over videregående uddannelser, der er godkendt til SU

En uddannelse kan godkendes til SU, hvis den:

 • har mindst tre måneders sammenhængende varighed
 • foregår på et offentligt anerkendt uddannelsessted
 • er tilrettelagt som heltidsundervisning
 • er ulønnet. Er en del af uddannelsen lønnet, kan du få SU i de ulønnede måneder med undervisning.

Hvis du er i tvivl, om en uddannelse er godkendt til SU, kan du spørge en SU-medarbejder på uddannelsesstedet.

Følgende videregående uddannelser er godkendt til SU

1, 2, 3, ...

 • 3D digital artist/game artist (Truemax Academy)

A

 • Administrationsøkonom
 • Afspændingspædagog (psykomotorisk terapeut)
 • Alkolog (DAC-uddannelsen)
 • Arkitekt (KADK og Arkitektskolen Århus)
 • Autoteknolog

B

 • Bandagist
 • Beklædningsdesigner (Københavns Mode- og Designskole og Margretheskolen)
 • Bevægelsespædagog (Gotvedskolen)
 • Bibliotekar
 • Bibliotekar, overbygning
 • Billedjournalist
 • Billedkunst ved kunstakademierne
 • Bioanalytiker (hospitalslaborant)
 • Byggetekniker
 • Bygningskonstruktør

C

 • Cand.pæd. (Danmarks Pædagogiske Universitet)
 • Civilingeniør

D

 • Datamatiker
 • Designer (KADK og Designskolen Kolding)
 • Designteknolog
 • Diakon/sognemedhjælper (Kirkefaglig Videreuddannelse)
 • Diplomingeniør

E

 • E-designer
 • Eksportingeniør
 • Ergoterapeut
 • Ergoterapeut, videreuddannelse
 • Erhvervssproglige uddannelser på handelshøjskolerne, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Erhvervsøkonomiske uddannelser på handelshøjskolerne, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Ernæring og sundhed
 • Exam. pæd. (Danmarks Pædagogiske Universitet)

F

 • Farmaceut
 • Filmskoleuddannelser (Den Danske Filmskole)
 • Finansøkonom
 • Fiskeriteknolog
 • Fiskeskipper af 1. grad
 • Forfatter (Forfatterskolen)
 • Fysioterapeut
 • Fysioterapeut, videreuddannelse

H

 • Handelsøkonom
 • Hospitalslaborant, (se bioanalytiker)
 • Husholdningsvidenskab (Nordisk Højskole)

I

 • Idrætslærer (Paul Petersens idrætsinstitut)
 • Installatør
 • IT - og elektronikteknolog

J

 • Jordbrugsteknolog
 • Jordemoder
 • Journalist

K

 • Karakteranimation, professionsbachelor
 • Kirkemusikskoler (Vestervig, Løgumkloster og Sjællands Kirkemusikskole)
 • Klinisk tandtekniker
 • Konservator (KADK)
 • Kort- og landmålingstekniker
 • Kosmetolog (Kosmetologskolen CIDESCO)
 • Kunstformidler
 • Kunsthåndværker (KADK)

L

 • Laborant
 • Landbohøjskolens bachelor- og kandidatuddannelser
 • Landinspektør
 • Levnedsmiddelingeniør
 • Levnedsmiddelkandidat
 • Lægemiddelvidenskab, kandidatuddannelse
 • Lærer

M

 • Manuskripsskolen for Børnefiksion
 • Markedsføringsøkonom
 • Maskinmester
 • Miljøteknolog
 • Multimediedesigner
 • Moderne dans (Skolen for Moderne Dans i Danmark)
 • Musicalperformer (Det Danske Musicalakademi, Fredericia)
 • Musikkonservatorieuddannelserne

P

 • Pastoralseminariet
 • Pilot (trafikflyver)
 • Politiets grunduddannelse
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement
 • Professionsbachelor i e-handel
 • Professionsbachelor i e-konceptudvikling
 • Professionsbachelor i IT-sikkerhed
 • Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
 • Professionsbachelor i international handel og markedsføring
 • Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
 • Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller processteknologi
 • Professionsbachelor i offentlig administration
 • Professionsbachelor i softwareudvikling
 • Professionsbachelor i webudvikling
 • Professionsbachelor i økonomi og it
 • Projektlederuddannelse (Kaospiloterne)
 • Psykomotorisk terapeut
 • Pædagog

R

 • Radiograf
 • Registreret revisor, teoretisk del
 • Revisorkandidat
 • Rytmikpædagog

S

 • Sceneinstruktør/scenograf (Den Danske Scenekunstskole)
 • Serviceøkonom
 • Skibsofficer
 • Skov- og landskabsingeniør
 • Skuespiller
 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske, videreuddannelse ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole

T

 • Tandlæge
 • Tandplejer
 • Teatertekniker (Den Danske Scenekunstskole)
 • Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk (Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation)
 • Tekstile fag og formidling (professionsbachelor)
 • Trafikflyver
 • Transportlogistiker

U

 • Universiteternes bachelor-, kandidat- og magisteruddannelser og faglig supplering af sidefag i forbindelse med optagelse på pædagogikum

Uddannelsesguiden

På UddannelsesGuiden kan du læse mere om uddannelser, arbejdsmarkedet med videre, og du kan også se, om en uddannelse er godkendt til SU.

Gå til UddannelsesGuiden

Åben uddannelse

Går du på en uddannelse, der er udbudt efter lov om åben uddannelse, kan du ikke få SU.