Lønnet praktik og dobbeltklip

Går du på en videregående uddannelse, hvor der er praktikperioder med løn, kan du ikke få SU i praktikperioden, men du kan få dobbeltklip i måneden inden første lønnede praktikperiode

Skal du i praktik med løn som del af din videregående uddannelse, kan du få dobbelt SU og SU-lån i måneden op til den første lønnede praktikperiode, hvis din lønnede praktik er bagudlønnet. Den dobbelte SU får du til at dække den måned, hvor du ellers ikke ville få nogle penge fordi din SU er forudbetalt, og din praktikløn er bagudbetalt.

Du søger dobbeltklip før lønnet praktik i minSU.

Du kan ikke overføre måneden med dobbelt SU til en senere praktikperiode, heller ikke selv om den også er bagudlønnet.

Du betaler dobbeltklippet

Måneden med dobbelt SU er ikke en ekstra måneds SU, du får. Det dobbelte klip modregnes i den SU, du har sparet op i løbet af din uddannelse, hvis du har valgt en eller flere måneders SU fra. Har du ikke sparet SU op tidligere i uddannelsen, får du ikke SU i den første måned efter den sidste lønnede praktikperiode. På nogle uddannelser ligger praktikken sidst i uddannelsen. Når praktikken afslutter din uddannelse, skal du have sparet et klip op for at få udbetalt dobbeltklip før din første lønnede praktik.

Lønnet praktik

Skal du i lønnet praktik, kan du ikke få SU under dit praktikophold. Du skal derfor undersøge, om du selv skal fravælge SU i minSU. Tjek i din seneste støttemeddelelse eller i minSU om ratestatus er "Lønnet praktik" i de måneder, du er i praktik, eller spørg på dit uddannelsessted.

Er du i lønnet praktik, skal du selv holde øje med, om din SU bliver genoptaget efter praktikperioden, eller om du skal søge SU i minSU, når du genoptager din uddannelse. Tjek på din støttemeddelelse eller i minSU eller spørg på dit uddannelsessted.

Når du er i lønnet praktik, aflønnes du med praktikløn af den virksomhed du er ansat i. I perioden med lønnet praktik er du i et ansættelsesforhold med dit praktiksted (din arbejdsgiver). Det betyder, at får du eksempelvis barn, bliver syg eller bliver afskediget i din praktikperiode, er det en situation, der vedrører dit ansættelsesforhold med dit praktiksted. I de situationer vil du derfor som udgangspunkt ikke kunne modtage SU.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller hvad du har ret til, hvis du får barn, bliver syg eller afskediget, mens du er i lønnet praktik, skal du i første omgang kontakte dit praktiksted. Du kan også kontakte dit uddannelsessted.

Du går på barsel, mens du er i lønnet praktik

Går du på barsel i en periode, hvor du er i lønnet praktik og modtager barselsdagpenge på grund af din praktikløn, kan du ikke få SU og barselsdagpenge samtidig. Det skyldes, at praktiklønnen udelukker SU.

Har du spørgsmål til, om du har ret til barselsdagpenge på grund af din praktikløn, skal du kontakte dit praktiksted.

Hvis du derimod har ret til barselsdagpenge på baggrund af indkomst fra et fritidsjob, kan du kombinere dem med ekstra SU i forbindelse med fødsel, hvis du opfylder betingelserne.

Læs mere om økonomi, når du er forælder

Du bliver syg, mens du er i lønnet praktik

Bliver du syg i en periode, hvor du er i lønnet praktik, kan du søge dit praktiksted om at få udbetalt sygedagpenge. Modtager du sygedagpenge på grund af din praktikløn, har du ikke ret til SU.

Dobbeltklip og skat

Du betaler skat af dit dobbeltklip med dit gældende skattefradrag. Den højere beskatning ved udbetaling af dobbeltklip regnes dog med i den samlede årsopgørelse fra Skattestyrelsen.

Læs om skat af SU

Tillæg, når du får dobbeltklip

Modtager du tillæg (handicaptillæg, forsørgertillæg eller lignende) ved siden af din SU, følger de det ekstra klip.