Studieskift - sted eller uddannelse

Søg igen, når du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Din SU er øremærket til den specifikke uddannelse. Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du derfor søge SU i minSU igen - det samme gælder for SU-lån og andre tillægsydelser, hvis du ønsker det. Din SU overføres ikke automatisk, da den er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted, du har søgt til.

Du skal senest søge SU den sidste dag i måneden – læs mere om tidsfrister for at søge SU. Ønsker du for eksempel SU for september, skal du søge i minSU senest den 30. september, ellers mister du retten til SU for september.

Søger du SU-lån til den nye uddannelse, skal du også godkende din låneplan igen. Læs mere om SU-lån.

Starter din nye uddannelse i en måned, hvor du har fået udbetalt SU til en tidligere uddannelse, vil du få et krav om at betale SU'en tilbage for denne måned. Det skyldes, at den allerede udbetalte SU er øremærket til den tidligere uddannelse og derfor ikke kan overføres til den nye uddannelse. Hvis du for eksempel skifter til en ny uddannelse i starten af september, vil din SU for september blive krævet tilbage, da den var øremærket til den tidligere uddannelse. SU’en er forudbetalt, så SU’en for september blev udbetalt i slutningen af august. Du skal i stedet søge SU til den første måned i den nye uddannelse – i dette eksempel september, så du ikke går glip af en måneds SU.

Hvis du har fået SU til en videregående uddannelse, og vi kræver en måneds SU tilbage, vil det brugte SU-klip automatisk blive ført tilbage i dit klippekort, og du kan bruge det igen til den nye uddannelse.

Du kan vælge at betale det beløb, der er krævet tilbage med det samme, eller du kan vælge at afdrage løbende. Det er Udbetaling Danmark, Studiegæld, der står for at administrere din tilbagebetaling. Du kan læse mere om tilbagebetaling på borger.dk.

Fortsætter du på samme uddannelse på et andet uddannelsessted, vil det som hovedregel ikke defineres som en ny uddannelse. Det er dit nye uddannelsessted, som vurderer, om der er tale om ny eller samme uddannelse.

Skifter du uddannelsessted, og er der tale om samme videregående uddannelse, overføres dit SU-klipforbrug. Det kan have betydning for din studieaktivitet. Læs om studieaktivitet på videregående uddannelser.

Overførslen af dit SU-klipforbrug er uafhængig af, hvor meget merit du får overført.

Er du i tvivl, skal du spørge en SU-medarbejder på dit uddannelsessted.