Studieaktivitet - videregående uddannelse (universitet, journalist, lærer mv.)

Du skal gennemgå en uddannelse og være studieaktiv efter SU-reglerne for at få SU

Du kan kun få SU, hvis du er studieaktiv. Der er forskellige regler for, hvornår du ikke ses som studieaktiv, alt efter hvornår din uddannelse er begyndt:

  • Er du startet på din uddannelse d. 1. juli 2016 eller senere, er du studieaktiv, så længe du ikke er mere end 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket.
  • Er du startet på din uddannelse før 1. juli 2016, er du studieaktiv, så længe du ikke er mere end 12 måneder forsinket.

Reglerne gælder også for skiftet mellem en bachelor- og kandidatuddannelse. Bliver du erklæret studieinaktiv, stopper din SU.

Du er forsinket

Du er forsinket i din videregående uddannelse, når du har brugt flere klip, end det antal måneder, du har nået i din uddannelse (din studiemæssige fremdrift). Dit uddannelsessted kan fastsætte nærmere betingelser for studieaktiviteten.

Kontrol af din studieaktivitet

Den dato, du startede på din uddannelse, har betydning for, hvor meget du må være forsinket i uddannelsen:

Er du begyndt på uddannelsen den 1. juli 2016 eller senere, er det styrelsen, der afgør, om du er studieaktiv. Konstaterer styrelsen, at du er mere end 6 måneder (svarende til 30 ECTS) forsinket i din uddannelse, erklærer styrelsen dig studieinaktiv:

Er du begyndt på en ny videregående uddannelse før den 1. juli 2016, er det er dit uddannelsessted, der afgør, om du er studieaktiv. Konstaterer dit uddannelsessted, at du er mere end 12 måneder forsinket i din uddannelse, erklærer de dig studieinaktiv:

Uddannelsesstedet kontrollerer, om du er begyndt og stadig er i gang (7 måneders-kontrollen)

Uanset hvornår du er begyndt på din uddannelse, vil dit uddannelsessted kontrollere, om du er begyndt på din uddannelse, kort efter din uddannelse er starter. Senest syv måneder efter uddannelsens start, kontrollerer de igen, om du stadig er i gang med dit studium og udviser tilstrækkelig aktivitet til at kunne opretholde din SU, og herefter kontrolleres din studieaktivitet løbende.

Din SU stopper

Hvis du erklæres studieinaktiv, vil din SU blive stoppet fra måneden efter. Du får at vide, at din SU bliver stoppet og fra hvilken måned.

Hvis du modtager fødsels-støtte sammen med almindelig SU på det tidspunktet, hvor du erklæres studieinaktiv, vil udbetalingen af fødsels-støtte fortsætte, mens dit almindelige SU-klip standses. Du vil derfor fortsat modtage den restende fødsels-støtte, som du allerede er tildelt.

Bliver du studieaktiv igen, skal du søge om at genoptage SU i minSU under menupunktet Ret din SU. Du får besked, når/hvis du igen betragtes som studieaktiv.

Sådan vurderes din studieaktivitet

Både når dit uddannelsessted og når styrelsen regner ud, hvor mange SU-klip du har brugt, ser de bort fra:

  • måneder, hvor du ikke har fået SU (hvis du for eksempel har fravalgt SU i nogle måneder eller haft orlov)
  • dine tillæg af klip (for eksempel på grund af rådsarbejde, sygdom eller andre særlige forhold) 
  • måneder, hvor du har brugt SU-klip, som du har fået fordi du er blevet mor eller far (dine fødsels SU-klip)
  • klip, du har opsparet/fravalgt i en tidligere uddannelse og efter ansøgning har fået overført til din nuværende uddannelse

Det betyder, at du ikke skal tælle disse måneder med, når du skal tjekke, om du er blevet forsinket.

En studerende har modtaget SU til sin uddannelse i 1,5 år (18 måneder) og kun bestået 45 ECTS. På uddannelsen er normalfremdriften 90 ECTS for studerende, der har brugt 18 klip. Vedkommende er således forsinket med 45 ECTS, hvilket er mere end de tilladte 30 ECTS. Den studerende erklæres derfor studieinaktiv.

Den studerende har været syg det sidste semester og søger derfor om tillæg af klip. Vedkommende får tildelt 6 klip for sin forsinkelse (læs eventuelt mere om forsinkelse ved sygdom her). Dermed falder nettoklipforbruget (det vil sige det samlede klipforbrug minus tillægsklip og eventuelle fødselsklip) til 12 klip. På uddannelsen er normalfremdriften 60 ECTS for studerende, der har brugt 12 klip. Den studerende er derfor nu kun forsinket med 60 – 45 = 15 ECTS og kan derfor søge om SU igen.

Studieaktiv igen

Bliver du erklæret studieinaktiv efter SU-reglerne, stopper din SU. Bliver du studieaktiv igen, kan du søge SU i minSU igen.

Selvstudie

Du har ikke ret til SU, hvis du er selvstuderende.

Gennemgå en uddannelse: SU stopper ved bortvisning og lignende

Fra 1. januar 2021 er der fastsat udtrykkelige regler om, at studerende, der som følge af en sanktion i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende, ikke anses for at gennemgå en uddannelse, og derfor ikke har ret til SU i perioden. Dit uddannelsessted vil i så fald standse din SU.

Det vil for eksempel være, hvis du i en periode bliver bortvist fra dit uddannelsessted eller din uddannelse.

Dit uddannelsessted kan ikke standse din SU, hvis du af andre årsager i en periode ikke tilbydes undervisning, eksamen eller lignende. Du skal til enhver tid opfylde reglerne om studieaktivitet for at have ret til SU.

Ny videregående uddannelse

Vi definerer som hovedregel en "ny uddannelse", når din uddannelse skifter navn. Fortsætter du på samme uddannelse på et andet uddannelsessted, vil det som hovedregel ikke defineres som en ny uddannelse. Det er dit nye uddannelsessted, som vurderer, om der er tale om ny eller samme uddannelse. Er der tale om samme uddannelse, overføres dit SU-klipforbrug, og det kan have betydning for din studieaktivitet. Er du i tvivl, skal du spørge en SU-medarbejder på dit uddannelsessted. 

Læs om skift af uddannelsested til samme uddannelse og overførsel af SU-klipforbrug her.

Reform af SU-systemet på det videregående uddannelsesområde

Der er vedtaget nye regler for SU til videregående uddannelser og private uddannelser.

De nye regler får betydning for din SU, herunder også for din ramme for SU til videregående uddannelser, fra januar 2027, hvis du begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere. Med ’ny uddannelse’ menes også, når man begynder på en kandidatuddannelse efter at have bestået en bacheloruddannelse.

Få vejledning på dit uddannelsessted, så du kan planlægge dit uddannelsesforløb og din SU i forhold til de nye SU-regler.

Du kan læse mere om de nye regler på su.dk/SU-reform.