Satser for handicaptillæg

Se satsen for handicaptillæg

Sats 2024

  • Sats for handicaptillæg til videregående uddannelser per måned i 2024 før skat: 9.700 kr.
  • Sats for handicaptillæg til danske erhvervsuddannelser per måned i 2024 før skat: 6.084 kr.
Værd at vide

Du må tjene mindre

Når du modtager handicaptillæg, bliver dit fribeløb sat ned. Du får nedsat fribeløb, fordi handicaptillægget kompenserer for det beløb, du kunne have tjent på dit studiejob/erhvervsarbejde, hvis du ikke havde funktionsnedsættelsen. Det nedsatte fribeløb, du får, er til legater, børnepension eller renteindtægter.

Det nedsatte fribeløb giver dig også mulighed for at afprøve din erhvervsevne i en afgrænset periode og derved have en yderst begrænset lønindkomst.