Forhøjet lån

Du kan få forhøjet dit SU-lån, hvis du er forsørger, eller hvis du får SU afhængigt af dine forældres indkomst

Der er to muligheder for at få forhøjet SU-lån:

  • du får SU afhængigt af dine forældres indkomst og får ikke det maksimale tillæg til grundsatsen for SU 
  • du er forsørger (supplerende SU-lån)

Får du ikke det maksimale tillæg til SU-grundsatsen, fordi dine forældre tjener for meget, kan du forhøje dit lån med et beløb, der svarer til forskellen mellem din SU og den maksimale SU. Hvis du for eksempel får 480 kroner mindre om måneden end den maksimale SU, kan du tilsvarende forhøje dit SU-lån med 480 kroner om måneden.

Forhøjelse af fribeløb, hvis du ikke forhøjer dit SU-lån

Dit fribeløb bliver automatisk forhøjet, hvis du vælger ikke at forhøje dit SU-lån. Hvis du for eksempel får 480 kroner mindre om måneden end den maksimale SU, vil dit månedsfribeløb tilsvarende blive forhøjet med 480 kroner.

Du har også mulighed for at kombinere forhøjet SU-lån og forhøjet fribeløb, hvis du ikke forhøjer dit SU-lån til det maksimale. Hvis du for eksempel maksimalt kan forhøje dit SU-lån med 480 kroner om måneden, men kun forhøjer med 300 kroner om måneden, vil dit månedsfribeløb automatisk blive forhøjet med 180 kroner om måneden.

Sådan søger du

Du søger forhøjet SU-lån i minSU.

Du kan tage supplerende SU-lån, hvis du er forsørger til et barn. Du er forsørger, hvis:

  • du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år, og 
  • barnet har folkeregisteradresse hos dig

Vi betragter dig ikke som forsørger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmoder/stedfader.

Se satsen for supplerende SU-lån for forsørgere

Læs mere om dine muligheder, hvis du er forsørger, eller hvis du får barn før eller under din uddannelse under Støtte til forældre.

Sådan søger du

Du søger supplerende SU-lån i minSU.