Slutlån

Du kan vælge at tage et slutlån i de sidste 12 - og i nogle tilfælde 24 - måneder af din videregående uddannelse, hvis du har brugt al din SU

For at få slutlån skal du være studieaktiv på en videregående uddannelse og have brugt al den SU, du kan få til uddannelsen. Du kan ikke få slutlån, hvis du holder orlov.

12 eller 24 måneder

Om du kan få slutlån i 12 eller 24 måneder afhænger af, om du har fået SU til uddannelsens normerede tid + 12 ekstra klip, eller om du alene har fået SU til uddannelsens normerede tid. Det afhænger af, hvornår du startede på din videregående uddannelse efter din adgangsgivende uddannelse – læs mere om SU-klippekortet her.

Se satsen for slutlån

Har du fået SU til uddannelsens normerede tid og 12 ekstra klip, og har du maksimalt 12 måneder tilbage af din uddannelse, kan du søge slutlån i 12 måneder. Dit uddannelsessted skal kunne bekræfte, at du kan gøre din uddannelse færdig inden for 12 måneder (det vurderer dit uddannelsessted, når de modtager din ansøgning).

Har du kun ret til SU til uddannelsens normerede tid, kan du søge om slutlån i de sidste 24 måneder af uddannelsen. Dit uddannelsessted skal kunne bekræfte, at du kan gøre din uddannelse færdig inden for 24 måneder.

Sådan søger du

Du søger slutlån i minSU.

Du kan tidligst få slutlån fra den måned, hvor du har søgt om at få det.

Udbetaling og låneplan

Når du er blevet tildelt slutlån, får du en låneplan i minSU. Vi kan ikke udbetale dit slutlån, før du i minSU har godkendt din låneplan og accepteret betingelserne for lånet.   

Du får udbetalt slutlån i månedlige rater. I låneplanen har du mulighed for at til- og fravælge slutlån i de enkelte måneder.

Tilbagebetaling af slutlån

Når slutlånet er udbetalt, bliver din gæld overført til Udbetaling Danmark, Studiegæld, der står for administrationen af din forrentning og tilbagebetaling. Det er derfor Udbetaling Danmark, Studiegæld du skal kontakte om tilbagebetaling med videre.

Renterne på et slutlån er de samme som renterne på et almindeligt SU-lån.

Læs om renter på SU-lån

Handicaptillæg og slutlån

Du kan godt få handicaptillæg samtidig med, at du får slutlån.

Forsørgertillæg og slutlån

Du kan godt få forsørgertillæg samtidig med, at du får slutlån.  

Slutlån og fribeløb

I de måneder, du vælger at tage et slutlån, har du det laveste månedsfribeløb. Får du bare én måneds slutlån, er der en grænse for, hvor meget du må tjene hele året.

Forlænget slutlån

Kun i særlige tilfælde kan du få forlænget dit slutlån. Det gælder, hvis du bliver forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold, der gør dig studieinaktiv. Det er en betingelse, at du er blevet forsinket i en periode, hvor du har fået slutlån.

Du kan søge om at få forlænget din slutlånstid, når du er blevet forsinket, også selv om du ikke er tilbage på din uddannelse.

Du søger om forlængelse i minSU.

Reform af SU-systemet på det videregående uddannelsesområde

Der er vedtaget nye regler for SU til videregående uddannelser og private uddannelser.

De nye regler får betydning for din SU, herunder også for din ramme for SU til videregående uddannelser, fra januar 2027, hvis du begynder på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2025 eller senere. Med ’ny uddannelse’ menes også, når man begynder på en kandidatuddannelse efter at have bestået en bacheloruddannelse.

Få vejledning på dit uddannelsessted, så du kan planlægge dit uddannelsesforløb og din SU i forhold til de nye SU-regler.

Du kan læse mere om de nye regler på su.dk/SU-reform.