Låntyper

Hvilken lånetype du har, og hvornår du skal begynde at betale tilbage, afhænger af, hvornår du har fået udbetalt dit lån

Låntypen fremgår af din støttemeddelelse og på årsopgørelsen fra Udbetaling Danmark, Studiegæld.

SU-lån, der er udbetalt siden 1991 er et lån 6. Langt de fleste har et lån 6, hvor renten er 4% om året, mens du læser.

Når du er færdig med din uddannelse, forrentes din gæld efter diskontoen plus et tillæg (på højst en procent) eller minus et fradrag. Tillægget/fradraget fastsættes hvert år på finansloven.

Du skal begynde at betale lån 6 tilbage 1. januar et år efter udgangen af det år, din uddannelse slutter (med mindre du også har lån 4 og/eller lån 5). Hvis din uddannelse for eksempel slutter den 30. juni 2018, skal du begynde at betale lånet tilbage den 1. januar 2020.

Læs mere om renter på dit SU-lån 6 her.

For lån 5 er renten 4 procent om året, mens du læser.

Når du er færdig med din uddannelse, forrentes din gæld efter diskontoen plus et tillæg (på højst en procent) eller minus et fradrag. Tillægget/fradraget fastsættes hvert år på finansloven.

Du skal begynde at betale lån 5 tilbage 1. august et år efter udløbet af det år, hvor din uddannelse slutter. Hvis din uddannelse for eksempel sluttede den 30. juni 1989, startede tilbagebetalingen af lånet den 1. august 1991.

For lån 4 er renten, mens du læser, lig diskontoen minus tre procent om året. 

Når du er færdig med din uddannelse, er renten på din gæld lig diskontoen plus en procent. 

Du skal begynde at betale lån 4 tilbage 1. august et år efter udløbet af det år, hvor din uddannelse slutter. Hvis din uddannelse for eksempel sluttede den 30. juni 1986, startede tilbagebetalingen af lånet den 1. august 1988.

Vi administrerer slutlån som lån 6, med mindre du også har lån 4 og/eller 5.

Udbetaling Danmark, Studiegæld besvarer dine spørgsmål

Du skal henvende dig til Udbetaling Danmark, Studiegæld, hvis du har spørgsmål vedrørende din låntype og tilbagebetaling af SU-lån

Tilbagebetaling til Udbetaling Danmark, Studiegæld

Du skal betale dit SU-lån tilbage til Udbetaling Danmark, Studiegæld. Har du spørgsmål, er det derfor dem, du skal kontakte.

Udbetaling Danmark, Studiegæld

Diskonto

Diskontoen er en rentesats som løbende fastsættes af Nationalbanken. Ændringer i diskontoen får virkning fra den 1. i måneden efter ændringen. Ændrer Nationalbanken eksempelvis diskontoen den 28. oktober, vil den nye renteprocent gælde fra 1. november.