Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her finder du links til de forskellige satser for SU

SU-satser

Hvor meget du kan få i SU afhænger af, hvilken uddannelsestype du går på, hvor du bor, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse:

Jeg går på en ungdomsuddannelse (gymnasium, hhx mv.)

Hvor bor du:

Jeg er hjemmeboende

Særligt: min uddannelse startede før 1. juli 2014

Fylder du 18, for eksempel når du går i 10. klasse, kan din uddannelse være startet før 1. juli 2014, fordi hele din grundskoleuddannelse tæller med

Jeg er udeboende

Jeg går på en videregående uddannelse (universitetet, journalist, lærer mv.)

Hvor bor du:

Jeg er hjemmeboende

Særligt: min uddannelse startede før 1. juli 2014

I særlige tilfælde kan din uddannelse være startet før 1. juli 2014 og du kan få SU efter de gamle satser

Jeg er udeboende

Lån

Særlig støtte

Satser for særlig støtte (handicaptillæg, tillæg til forældre mv.)

Fribeløb

Udlandsstipendium

Overblik over satser 2024

Få et grafisk overblik over de fleste 2024-satser i denne pdf-fil - for uddannelser, der er påbegyndt fra 1. juli 2014.