Satser

Din SU-sats afhænger af:

 • hvilken uddannelsestype du går på
 • hvor gammel du er (hvis du går på en ungdomsuddannelse)
 • om du i SU-sammenhæng er ude- eller hjemmeboende
 • og i særlige tilfælde, hvornår du startede på din uddannelse

Guide: Hvor meget kan jeg få i SU?

Klik dig igennem guiden, og find ud af, hvilken SU-sats du kan få

Satser for SU - ungdomsuddannelser

Hjemmeboende på ungdomsuddannelse

Deler du adresse med dine forældre, er din SU-sats afhængig af dine forældres indkomst.

Udeboende på ungdomsuddannelse

Går du på en ungdomsuddannelse og er udeboende, kan du få satsen for udeboende, hvis du er fyldt 20 år eller har fået dispensation.

Satser for SU - videregående uddannelser

Hjemmeboende på videregående uddannelse

Går du på en videregående uddannelse og deler adresse med en eller begge dine forældre, er satsen af afhængig af dine forældres indkomst

Udeboende på videregående uddannelse

Se satsen for udeboende

Satser for lån og fribeløb

Satser for lån

Får du SU, kan du søge om at tage et SU-lån

Sats for fribeløb

Se satserne for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU (dit fribeløb)

Sådan definerer vi hjemme-/udeboende

 • du i folkeregisteret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre
 • du, ud over ferier, søn- og helligdage, jævnligt bor hos den ene eller begge dine forældre – uanset, hvilken adresse du står tilmeldt i folkeregistret

Er du 18 eller 19 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU-satsen for hjemmeboende - også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få satsen til udeboende

 • du ikke bor hos dine forældre, og du ikke i folkeregistret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre
 • du bor på en kostskole, skolehjem eller lignende. Dette gælder også selv om du har folkeregisteradresse hos den ene eller begge dine forældre
 • du bor i udlandet (og ikke bor hos den ene eller begge dine forældre i udlandet)
 • du er på studieophold i udlandet (og ikke bor hos den ene eller begge dine forældre, mens du er på studieophold i udlandet)
 • du har samme folkeregisteradresse som den ene eller begge dine forældre, men det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregisteradresse

Satser for tillæg

Handicaptillæg

Går du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få handicaptillæg

Satser for støtte til forældre

Har du barn, når du starter på din uddannelse, eller bliver du forælder, mens du læser, kan du søge om særlig støtte til forældre

Andre tilskud

Skal du betale for undervisning, kan du søge tilskud til dækning af undervisningsafgift eller deltagerbetaling

Udlandsstipendium til studieophold

Skal du betale for undervisning, kan du søge om udlandsstipendium til studieophold i udlandet

PDF

Overblik over satser 2024

Få et grafisk overblik over de fleste 2024-satser i denne pdf-fil - for uddannelser, der er påbegyndt fra 1. juli 2014 og frem.