Tidsfrister for SU-lån

Der er forskellige tidsfrister for at søge SU-lån og rette i låneplanen

Frist for at søge SU-lån: 5. december

Du søger SU-lån i minSU frem til sidste frist, som er 5. december hvert år.

Du kan kun få SU-lån i de måneder, hvor du får SU.

Frist for at godkende din låneplan: 15. december

Vi kan ikke udbetale lånet, før du via minSU har godkendt låneplanen og accepteret lånebetingelser for lånet.

Sidste frist for at acceptere lånebetingelserne og godkende låneplanen er den 15. december hvert år. Efter denne dato bortfalder eventuelle lånebeløb i det indeværende år, du ikke har godkendt til udbetaling.

Frister for at rette i din låneplan

Du har frem til den 15. december hvert år mulighed for at ændre beløbene i din låneplan.

Ønsker du et mindre beløb udbetalt end det, som du har tastet i låneplanen, skal du rette i beløbet senest den 15. i måneden før, du ønsker beløbet udbetalt. Hvis du for eksempel har tastet 1.500 kroner i låneplanen for maj måned, men i stedet ønsker at få udbetalt 1.000 kroner, skal du lave ændringen senest den 15. april.

Hvis du ikke når at fravælge SU-lån, kan du vælge at lave en frivillig tilbagebetaling af lånet (til Udbetaling Danmark, Studiegæld), så du minimerer din gæld.