Fødsels-støtte - til dig, der får barn under uddannelsen

Bliver du forælder, når du læser på en uddannelse, der er godkendt til SU, kan du få fødsels-støtte i forbindelse med fødsel eller adoption

Søgt før 1. august 2022

Fik du barn og søgte fødselsrater (til en ungdomsuddannelse) eller fødselsklip (til en videregående uddannelse) før 1. august 2022, gælder tidligere regler for dig.

Når du er omfattet af de tidligere regler, kan du ikke benytte den digitale udbetalingsplan i minSU. Du skal kontakte dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål til udbetaling af fødselsrater/-klip.

Betingelser for fødsels-støtte

For at få fødsels-støtte:

 • skal du gå på en uddannelse, der er godkendt til SU
 • må du ikke være erklæret studieinaktiv i følge SU-reglerne måneden inden, du første gang ønsker at få udbetalt fødsels-støtte. For eksempel skal du være studieaktiv i april for at få fødsels-støtte i maj. Derimod behøver du ikke være studieaktiv i den periode, hvor du får fødsels-støtten udbetalt, men du må gerne – det bestemmer du selv. Læs eventuelt om studieaktivitet her.

Derudover skal du opfylde de generelle betingelser for SU.

Forsørgertillæg bortfalder

Får du allerede forsørgertillæg til et ældre barn, skal du være opmærksom på, at tillægget bortfalder i den periode, hvor du modtager fødsels-støtte. Du kan heller ikke modtage forhøjet SU-lån til forsørgere samtidig med fødsels-støtte.

Så meget fødsels-støtte kan du få

Du kan få op til 9 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt tage SU-lån i samme måneder).

Hvis du er enlig forsørger, kan du få op til 12 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt SU-lån).

Adoption

Hvis du adopterer et barn, kan du få fødsels-støtte efter samme regler som biologiske forældre. I den digitale ansøgning oplyser du adoptionsdatoen i feltet ”terminsdato”. Du skal efterfølgende sende dokumentation for adoptionen til styrelsen.

Sådan beregner vi antal måneder med fødsels-støtte

Når vi beregner, hvor mange måneder med fødsels-støtte, du er berettiget til, anvender vi en kalenderberegning.

Du kan herunder se eksempler på, hvordan vi beregner fødsels-støtten i forskellige situationer:

Skifter du uddannelse, foretager vi to beregninger. Det regnestykke, der giver det laveste antal måneder med fødsels-støtte, bliver det antal måneder, du kan få med fødsels-støtte på din nye uddannelse.

Du får det laveste antal måneder, for at ligestille studerende, der søger fødsels-støtte første gang og dig, der søger igen.

Vi trækker antallet af måneder mellem fødsel og den måned, du starter på din nye uddannelse fra det antal måneder, du maksimalt kan få fødsels-støtte.

Har du tidligere fået fødsels-støtte, trækker vi de måneder med fødsels-støtte, du har fået udbetalt i din tidligere uddannelse, fra.

Eksempel 1:

 • Du læste på din første uddannelse fra september 2020 til juni 2023.
 • Du får barn i januar 2023.
 • Du søgte fødsels-støtte fra november 2022 til dit barn, der bliver født i januar 2023 og blev tildelt 9 måneder med fødsels-støtte.
 • Du har fået udbetalt 8 måneders fødsels-støtte (du fik som mor udbetalt fødsels-støtte fra november 2022 til og med juni 2023).
 • Du starter en ny uddannelse fra juli 2023 til juni 2026.
 • Du kan nu få 1 måned med fødsels-støtte (9 – 8 = 1) til den nye uddannelse.

Eksempel 2:

 • Du læser din første uddannelse fra august 2020 til juni 2023.
 • Du får barn i januar 2023.
 • Du har søgt fødsels-støtte til dit barn, der er født i januar 2023. Du er tildelt 9 måneder med fødsels-støtte.
 • Du har fået udbetalt 6 måneders fødsels-støtte (fra januar til og med juni 2023).
 • Du starter en ny uddannelse fra september 2023 til juni 2026.
 • Da du er blevet forælder i januar 2023 og starter på en ny uddannelse i september 2023, kan du blive tildelt fødsels-støtte for 2 måneder: Der går 7 hele måneder (februar-august 2023) mellem fødsel (januar 2023) og start på din uddannelse (september 2023). Vi trækker de 7 måneder fra de maksimale 9 måneders fødsels-støtte, og det giver 2 måneder med fødsels-støtte.

Afslutter du din uddannelse, inden du har fået udbetalt alle de måneder med fødsels-støtte, du var tildelt, kan du søge om at få udbetalt fødsels-støtte til en eventueltny uddannelse (se eventuelt eksemplet med uddannelsesskift ovenfor).

Går du på en ungdomsuddannelse, skal du dog være opmærksom på, at du senest kan få udbetalt fødsels-støtte 18 måneder efter barnets fødselsmåned.

Hvis du går på en ungdomsuddannelse, kan du senest få udbetalt fødsels-støtte 18 måneder efter fødslen eller adoptionen.

Du kan ikke få fødsels-støtte udbetalt samtidig med, at du:

Hvis du går på en videregående uddannelse, kan du få fødsels-støtte, selv om du har brugt alle dine almindelige SU-klip. Du skal bruge fødsels-støtten i den videregående uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Får du fødsels-støtte, mens du går på en videregående uddannelse, er støtten givet specifikt til den uddannelse. Skifter du uddannelse (for eksempel fra bachelor til kandidat), skal du søge på ny. Se eksemplet om uddannelsesskift ovenfor.

Afbryder eller afslutter du din uddannelse, før du har fået udbetalt al den fødsels-støtte, du er berettiget til, bortfalder de sidste måneder med fødsels-støtte.

Du kan ikke få fødsels-støtte udbetalt på en videregående uddannelse samtidig med, at du:

Når du vender tilbage efter en periode med fødsels-støtte

Du kan, når du har opbrugt din fødsels-støtte, opleve, at du vender tilbage til din videregående uddannelse og dermed almindelig SU midt i et semester.

Du må gerne genoptage udbetaling af almindelig SU, hvis du ønsker det og har SU-klip til rådighed, men du skal fortsat opfylde SU-reglernes krav om studieaktivitet. Det betyder, at de måneder, du vælger at få udbetalt almindelig SU i, tæller med i opgørelsen af dit SU-klipforbrug i forhold til kontrollen af din studieaktivitet.

Hvis du kommer til at mangle SU til sidst i din uddannelse, har du mulighed for at tage slutlån.

Sådan søger du fødsels-støtte

Du søger fødsels-støtte i minSU.

Når du søger fødsels-støtte, skal du planlægge, hvilke måneder, du vil have din fødsels-støtte udbetalt i din udbetalingsplan. Du kan også udfylde din udbetalingsplan senere.

Søg i minSU

Du søger fødsels-støtte i minSU - log ind med dit MitID her.

Har du søgt fødsels-støtte efter 1. august 2022, men ikke udfyldt din udbetalingsplan, kan du gøre det i minSU her.

I udbetalingsplanen i minSU planlægger du selv, hvordan og hvornår fødsels-støtten udbetales.

Du kan vælge at få fødsels-støtten udbetalt som enten:

 • enkelt fødsels-støtte
 • dobbelt fødsels-støtte
 • fødsels-støtte med almindelig SU (kun for studerende, der går på videregående uddannelse)

Læs mere om udbetaling af fødsels-støtte og om de forskellige udbetalingsformer her.

Se frister for ændringer i udbetalingsplanen under fanen Tidsfrister.

Som mor, kan du tidligst søge fødsels-støtte 3 måneder før fødsels-/adoptionsmåneden. Har barnet for eksempel terminsdato i maj, kan du tidligst får udbetalt fødsels-støtte i marts, og tidligst søge i februar.

Som far/medmor kan du tidligst søge fødsels-støtte måneden før fødsels-/adoptionsmåneden. Har barnet for eksempel terminsdato i maj, kan du tidligst får udbetalt fødsels-støtte i maj og tidligst søge i april.

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du senest få udbetalt fødsels-støtte 18 måneder efter dit barns fødselsmåned.

Frister for ændringer i udbetalingsplanen

Ansøgning om ændring fra en dobbelt udbetaling (enten dobbelt fødsels-støtte eller fødsels-støtte med almindelig SU) til en enkelt udbetaling (enten fødsels-støtte eller almindelig SU) skal være indsendt i udbetalingsplanen senest den 15. i måneden før den første måned, hvor udbetalingen ønskes ændret.

Udbetalingsplanen for indeværende år er åben for ændringer til og med 5. december.

Udbetalingsplanen for det kommende år er åben for ændringer fra den 6. december.

Vi henter automatisk dokumentation for dit barns fødsel i form af opslag i CPR. Kan vi ikke hente oplysninger for barnet i CPR, får du besked i Digital Post om, at du skal sende dokumentation for fødslen til styrelsen.

Hver forælder kan overføre op til tre måneder fødsels-støtte til barnets anden forælder, hvis begge forældre:

 • er godkendt til fødsels-støtte efter de regler, der trådte i kraft 1. august 2022 
 • går på en uddannelse, der er godkendt til SU (uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse)
 • er registret som forælder til barnet i CPR

Har du overført fødsels-støtte til den anden forælder, er det bindende og kan ikke fortrydes, men den modtagende forælder kan efterfølgende tilbageføre overført fødsels-støtte til den afgivende forælder.

Har du søgt fødsels-støtte som enlig forsørger (op til 12 måneders fødsels-støtte), kan du ikke overføre fødsels-støtte til den anden forælder, og du kan heller ikke modtage fødsels-støtte fra den anden forælder.

Hvis du ønsker at overføre fødsels-støtte til den anden forælder, skal du udfylde denne digitale blanket.

Har du overført fødsels-støtte til den anden forælder, og denne forælder ikke når at bruge fødsels-støtten, inden denne afslutter sin uddannelse, falder den overførte fødsels-støtte bort.

Eksempel: fået fødsels-støtte fra den anden forælder, men vil føre tilbage

Du er blevet forælder og har søgt om fødsels-støtte efter 1. august 2022 og er tildelt 9 måneder med fødsels-støtte.

Du har fået overført 3 måneder med fødsels-støtte fra den anden forælder. Du er i alt tildelt 12 måneder med fødsels-støtte.

Du har fået udbetalt i alt 7 måneder med fødsels-støtte, og har 5 måneder med fødsels-støtte tilbage (12-7=5), som du vil overføre til den anden forælder.

Enlig forsørger

Er du enlig forsørger, kan du søge op til 12 måneders fødsels-støtte til enlige - læs mere på Enlige forsørgere - du får barn under uddannelsen her.

Satser for støtte til forældre

 • Supplerende SU-lån
 • Forsørgertillæg til enlige
 • Forsørgertillæg til forsørgere, der bor sammen med modtagere af SU eller uddannelseshjælp