Private uddannelser - betingelser for godkendelse

Private uddannelser i Danmark kan blive godkendt til SU, hvis de generelle betingelser er opfyldt, og hvis de uddannelsespolitiske, økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske hensyn taler for det.

En privat uddannelse i Danmark kan godkendes til SU, hvis:

  • uddannelsen er erhvervsrettet og tilrettelagt som heltidsundervisning
  • uddannelsen varer i mindst tre sammenhængende måneder
  • uddannelsen er ulønnet
  • eventuelle ulønnede praktikperioder højst udgør 20 procent af den samlede uddannelsestid og højst seks måneder i alt

Derudover er det et krav, at der i uddannelserne indgår bedømmelse ved eksterne censorer. Se procedure for godkendelse af censorer.

Alle private uddannelser i Danmark, der er godkendt til SU, opfylder en række standardkriterier i forhold til uddannelsens erhvervssigte, tilrettelæggelse, indhold og faciliteter. Dog medvirker hverken Uddannelses- og Forskningsministeriet eller andre ministerier i planlægningen af de private uddannelsers indhold og tilrettelæggelse, og de fører heller ikke tilsyn med uddannelserne.

En privat uddannelse kan normalt godkendes til SU i en periode på op til fire år.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen godkender

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der endeligt afgør, om en privat uddannelse kan godkendes til SU.