Betingelser for handicaptillæg

Se hvilket betingelser, du skal opfylde for at kunne få handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU.

VIDEO

Hvad er handicaptillæg?

Se videoen om, hvad handicaptillæg er, og hvem der kan få handicaptillæg

Betingelser

For at få handicaptillæg, skal du:

  1. have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at have et studiejob
  2. modtage SU eller slutlån og opfylde de almene betingelser for at få SU. Det betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende også for eksempel kravet om studieaktivitet.
  3. gå på en videregående uddannelse eller dansk erhvervsuddannelse

Din diagnose og dit nedsatte funktionsniveau skal være velbeskrevet og lægefagligt dokumenteret. Din funktionsnedsættelse skal være varig, og i udgangspunktet have været tilstede i minimum et år inden din ansøgning om handicaptillæg.

Dokumentation for din nedsatte erhvervsevne er afgørende

Betingelsen for at modtage handicaptillæg er, at du har en væsentlig nedsat erhvervsevne. For at kunne vurdere dette, skal vi have en grundig beskrivelse af dit funktionsniveau.

Når du søger om handicaptillæg, er det derfor vigtigt, at du uploader dokumentation, der udførligt beskriver din funktionsnedsættelse. Får vi den rette dokumentation, er vi hurtigere om at behandle din sag.

På siden Sådan søger du handicaptillæg kan du læse nærmere om, hvilke typer af dokumentation fordelt på funktionsnedsættelser, der er relevant for os, når vi skal afgøre en sag.

Se, hvilken type dokumentation, du skal sende, og hvad den skal indeholde

Se, hvad vi lægger vægt på, når vi vurderer en ansøgning om handicaptillæg

Du kan formentlig ikke få handicaptillæg, hvis...

...du for eksempel kan arbejde 5-6 timer om ugen i studieperioder, herunder i weekender, eller hvis du kan arbejde fuldtid i 5-6 uger i årets ferier. Som udgangspunkt giver det heller ikke ret til handicaptillæg, at du bruger længere tid på for eksempel lektielæsning og/eller opgaveløsning.

Ordblindhed

Du kan for eksempel ikke modtage handicaptillæg alene af den årsag, at du er ordblind. Handicaptillæg gives kun til studerende med betydelige begrænsninger i deres erhvervsevne, og der er flere typer af studiejob, man kan bestride, selv om man har læse-skrivevanskeligheder.

Læs principafgørelse fra Ankenævnet om handicaptillæg til ordblinde.

Spørgsmål og svar

Fandt du ikke, hvad du ledte efter, kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål på siden Spørgsmål og svar om handicaptillæg.