Klage - handicaptillæg

Hvis du får afslag på din ansøgning om handicaptillæg, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Der kan for eksempel være nye lægefaglige oplysninger, som ændrer det grundlag, vi har truffet afgørelsen ud fra

Du skal sende klagen til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Handicaptillæg. Du kan sende klagen Digital Post via borger.dk eller til vores fysiske adresse:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Center for Uddannelsesstøtte
Handicaptillæg
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Mærket: "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger"

Styrelsen skal have modtaget klagen senest fire uger fra den dag, du modtog afgørelsen.

Før du klager, vil vi opfordre dig til at læse, hvordan vi vurderer en ansøgning om handicaptillæg.

Klageskema

Ønsker du at klage, kan du bruge dette klageskema. På den måde kan vi hurtigere behandle din sag.

Sådan behandler vi klager

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der i første omgang behandler din klage. Du får en kvittering fra styrelsen, når vi har modtaget klagen.

Når vi modtager en klage, ser vi på, om vi skal:

  • indhente nye oplysninger til brug for vurdering af din sag igen
  • ændre vores afgørelse og bevilge handicaptillæg, eller
  • fastholde afslaget

Det er kun i sjældne tilfælde, at vi ændrer en afgørelse, hvis der ikke er nye lægefaglige oplysninger, som ændrer det grundlag, vi har truffet den tidligere afgørelse ud fra.

Hvis vi fastholder vores afgørelse

Hvis vi efter at have behandlet din klage fastholder vores afslag, sender vi din klage med sagens akter til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger inden for cirka 3 måneder. Hvis vi henter nye oplysninger i din sag, kan der gå længere tid.

Vi sender sagerne til ankenævnet i den rækkefølge, vi har modtaget dem. Når din klage er modtaget i ankenævnet, modtager du en kvittering fra dem sammen med alle sagens akter via Digital Post på borger.dk. Ankenævnet kan ikke besvare spørgsmål om din sag, før du har modtaget kvitteringen. De behandler herefter klagen.

Om klager

Gå til siden om, hvordan vi generelt håndterer klager i styrelsen her.