Udbetaling af handicaptillæg

Vi udbetaler handicaptillægget sammen med din SU

Vi udbetaler handicaptillægget hver måned sammen med din SU og eventuelle SU-lån (eller sammen med slutlån). Det gælder også, hvis du får udbetalt ekstra klip i forbindelse med fødsel eller adoption eller i forbindelse med, at du er forsinket.

Hvis du får godkendt din ansøgning om handicaptillæg, udbetaler vi det med tilbagevirkende kraft fra den måned, hvor du har søgt. Det er en forudsætning, at du har modtaget SU i denne periode.

Hvis du har fået tildelt midlertidigt tillæg, vil den periode du er tildelt handicaptillæg til fremgå af det brev, som du modtog med selve afgørelsen af din ansøgning.

Handicaptillæg og praktik

Du kan ikke få handicaptillæg i perioder med lønnet praktik, da disse perioder ikke giver ret til SU eller slutlån, som handicaptillægget knytter sig til. Dog kan vi udbetale et dobbelthandicaptillæg sammen med det dobbelte SU-klip før første lønnede praktikperiode.

Fravalg af handicaptillæg

Fravælger du din SU, fravælger du automatisk handicaptillægget. Du kan godt fravælge handicaptillægget alene. Så stiger dit månedsfribeløb i de måneder til den laveste sats – se satserne for fribeløb her. Du skal dog være opmærksom på, at vi kan genoptage din sag, hvis du har en indkomst, der tyder på, at du ikke længere har en betydeligt nedsat erhvervsevne. Det gælder for eksempel, hvis du har tjent over det nedsatte fribeløb.

Fravælg i minSU

Du fravælger dit handicaptillæg i minSU. Du skal huske at gemme kvitteringen og aflevere den til dit uddannelsessted, som efterfølgende skal registrere dit fravalg dit handicaptillæg.

Du skal være opmærksom på, at fristen for fravalg af handicaptillæg er den 15. i måneden før den måned, som fravalget gælder.