Betingelser for at få SU og tillæg til en hel uddannelse i udlandet

Der er forskellige betingelser du og din uddannelse skal opfylde, hvis du vil have SU, udlandsstipendium eller udlandsstudielån med til uddannelse i udlandet

Alle, der vil have SU, skal opfylde de generelle betingelse for at få SU i Danmark. Derudover er der særlige forhold forbundet med dit statsborgerskab, og hvor du vil søge SU til. Læs mere under Krav om tilknytning til Danmark.

Betingelser for at få SU

Se betingelser for enten ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser:

Se betingelser for enten ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser:

Betingelser for at få SU til ungdomsuddannelser i udlandet

Der er en række særlige betingelser for SU til ungdomsuddannelser i udlandet:

 • Den uddannelse, du ønsker at søge SU til, skal være godkendt til SU og være på Fast Track-listen
 • Hvis uddannelsen ikke er på Fast Track-listen, skal du søge om få uddannelse godkendt til Fast Trak-listen

I udlandet er det muligt at få støtte til følgende ungdomsuddannelser:

SU til ungdomsuddannelse som SU-klip

I udlandet gives SU til ungdomsuddannelser som SU-klip. Alle de måneders SU, du får udbetalt til en ungdomsuddannelse i udlandet, trækker vi ikke fra i det SU-klippekort, der i Danmark gives til videregående uddannelser.

Du kan makimalt få SU-klip til 5 ungdomsuddannelser.

Uddannelser i og uden for Norden

Der er forskellige betingelser for uddannelser i Norden og uddannelser uden for Norden:

Ungdomsuddannelse i Norden

Hvis du skal læse på en ungdomsuddannelse i et andet nordisk land (Sverige, Norge, Finland og Island), gælder der samme betingelser for SU som i Danmark.

Når du søger SU til en gymnasieuddannelse i et andet nordisk land, undersøger vi, om gymnasieuddannelsen giver adgang til videregående uddannelse i Danmark via kvote 1 eller kvote 2. Hvis den giver adgang via kvote 2, stiller vi følgende krav om, at du:

 • i løbet af uddannelsen har engelsk på et niveau, der svarer til B-niveau i Danmark
 • i løbet af uddannelsen har matematik på et niveau, der svarer til C-niveau i Danmark
 • har fag i det sprog, der tales i studielandet på et niveau, der giver adgang til videregående studier i studielandet

Ungdomsuddannelser uden for Norden

For at få SU til en ungdomsuddannelse uden for Norden, er det et krav at uddannelsen er en af følgende uddannelser:

 • International Baccalaureate Diploma (IB)
 • Option Internationale du Baccalaureat (OIB)
 • Den Europæiske Studentereksamen ved Europaskolerne
 • Studentereksamen ved Duborg-Skolen i Flensborg eller A. P. Møller Skolen i Slesvig

Læs mere om de skoler, hvor du kan tage International Baccalaureate (IB) på International Baccalaureates Organisations (IBO) site.

Der er en række særlige betingelser for SU til videregående uddannelse i udlandet:

 • Den uddannelse, du ønsker at søge SU til, skal være godkendt til SU og være på Fast Track-listen
 • Hvis uddannelsen ikke er på Fast Track-listen, skal du søge om få uddannelse godkendt til Fast Trak-listen

Der er forskel på, hvor meget SU du kan få, alt efter om du skal læse en uddannelse i eller uden for Norden – læs mere om, hvad du kan få her.

Betingelser for udlandsstipendium (betaling af tuition fee) og udlandsstudielån

Se betingelser for studieophold eller hele uddannelser:

Hvis du er i gang med en uddannelse på et dansk uddannelsessted, kan du søge om at tage din SU med til studieophold i udlandet. Du kan måske få dækket undervisningsafgiften til det udenlandske uddannelsessted helt eller delvist.

Har du spørgsmål om SU til studieophold, er det altid SU-medarbejderen på dit danske uddannelsessted, du skal henvende dig til. Læs om udlandsstipendium til studieophold her.

Når du læser på en hel uddannelse i udlandet, har du mulighed at modtage tilskud til betaling af studieafgifter (udlandsstipendium), når du læser på uddannelsen på kandidat-/masterniveau.

Der er en række betingelser, både du og uddannelsen skal opfylde, for at du kan få udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidat-/masterniveau.

Betingelser din hele uddannelse skal opfylde (udlandsstipendium).

Uddannelsen skal:

 • være på kandidat-/masterniveau. Det vil sige, at den skal være en overbygningsuddannelse til en bachelorgrad.
 • have en normeret varighed på mindst et år svarende til mindst 60 ECTS-point
 • være godkendt til SU og udenlandsstipendium. Tjek om din uddannelse er på Fast Track-listen i minSU. Er den det, er den godkendt til SU og eventuelt til udlandsstipendium (fremgår af listen)
 • være registreret på listen over kunstneriske og kulturelle uddannelser, hvis din uddannelse hører til i den kategori.

Du skal:

 • opfylde de generelle betingelser for at få SU - også selv om du ikke ønsker at modtage SU
 • have tilstrækkeligt med SU-klip og/eller slutlånsrater tilbage i dit klippekort. Når du starter på din uddannelse, skal du minimum have fem SU-klip og/eller slutlånsrater tilbage for hvert halve år, du vil læse i udlandet (svarende til 30 ECTS). Hvis du for eksempel søger om udlandsstipendium til en 2-årig uddannelse, skal du være berettiget til mindst 20 SU-klip og/eller slutlånsrater, når du starter på uddannelsen. Dette gælder også, hvis du kun søger udlandsstipendium til en del af uddannelsen. Hvis du søger udlandsstipendium til uddannelser af mere end to års varighed, skal du være berettiget til mindst 20 SU-klip og/eller slutlånsrater, når du starter på uddannelsen. Har du ikke dette antal SU-klip og/eller slutlånsrater, er du ikke berettiget til udlandsstipendium
 • være optaget på en udenlandsk uddannelse. Du skal selv søge om optagelse
 • betale studieafgift til dit udenlandske uddannelsessted
 • dokumentere studiefremdrift. Hvis din uddannelse varer i mere end et år, skal du dokumentere studiefremdrift det første studieår. Dette er en betingelse for, at du kan få udlandsstipendium til dit andet studieår. At dokumentere studiefremdrift betyder, at du skal fremskaffe dokumentation for, at du har fulgt og bestået de planlagte kurser og eksamener.

Har du ret til udlandsstipendium til din uddannelse i udlandet, men dækker udlandsstipendiet ikke hele studieafgiften på dit udenlandske uddannelsessted, har du ret til at optage et udlandsstudielån.

Læs mere om udlandsstudielån på siden om, hvad kan du få.

Søg SU

Du skal starte med at søge SU i minSU. Du vil modtage et brev fra os som Digital Post via borger.dk, hvis vi vurderer, at du skal sende et tilknytningsskema.

Brexit: Særligt for britiske statsborgere

Hvis du er britisk statsborger, og tog du ophold i Danmark inden den 31. december 2020 på baggrund af reglerne om fri bevægelighed, er du omfattet af betingelserne i udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU.

Udtrædelsesaftalen betyder, at britiske statsborgere, der allerede boede i Danmark, og som inden udgangen af 2020 (hvor overgangsperioden udløb) har udøvet deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, fortsat vil have samme ret til SU til uddannelse i udlandet, som gælder for EU-borgere i henhold til EU-retten. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer. Dette gælder også for britiske statsborgere, der allerede bor i Danmark, men først begynder på uddannelse, der er godkendt til SU, efter 2020, så længe de tog ophold i Danmark efter EU-retten før udgangen af 2020 og fortsat har ret til ophold på baggrund af udtrædelsesaftalen.

Hvis du tog ophold i Danmark inden den 31. december 2020, skal du være opmærksom på, at du skal sende en ansøgning om ny opholdsstatus til Styrelsen for International Rekruttering og Integration inden udgangen af 2021, hvis du fortsat skal være omfattet af reglerne svarende til EU-reglerne om fri bevægelighed. Du modtager næremere information direkte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Du kan læse mere om ligestilling efter EU-retten her.

Hvis du har taget ophold i Danmark den 1. januar 2021 eller senere, er du som udgangspunkt ikke omfattet af udtrædelsesaftalen, og du kan derfor ikke ligestilles på samme vilkår som for ligestilling på baggrund af EU-retten.

Hvis du som udenlandsk statsborger ikke kan ligestilles efter EU-rettens regler, kan du ikke opnå ret til SU til uddannelse i udlandet.

Om Brexit på ufm.dk