Status på behandling af sager - SU til hel uddannelse i udlandet

Skemaet over, hvor langt vi er med sagsbehandlingen er sidst opdateret den 15. juli 2024 og opdateres cirka en gang om ugen.

Vi behandler alle ansøgninger og digital post i den rækkefølge vi modtager dem.

Af oversigten ses det, hvor langt vi er med ansøgninger, hvor vi har modtaget tilstrækkelig dokumentation til, at vi kan afgøre din sag.

Sager

Vi har behandlet sager til og med

Ansøgninger om at få ny uddannelse i udlandet godkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium og optaget på Fast Track-listen

30. maj 2024

Ansøgninger om SU og udlandsstipendium til uddannelse i udlandet på Fast Track-listen

21. juni  2024*

Registrering af dokumentation for studieaktivitet

19. juni 2024

Besvarelse af Digital Post (om praktikudlandsstipendiumtillægsklipfødsels-støtte med videre)

27. maj 2024

Ansøgninger om slutlån og forlængelser

13. maj 2024

Sager om tilknytning til Danmark

marts 2024

*) Bemærk, at der kan gå op til en til to uger, inden du modtager afgørelsen som Digital Post på borger.dk, efter vi har behandlet din sag.

Særligt travlt, hvis du har søgt i august og september

Hvis du har søgt i august eller september, vil sagsbehandlingstiden være længere, fordi vi her modtager rigtig mange ansøgninger på grund af studiestart. Vi har forståelse for, at det er lang tid at vente på svar. Det er derfor en god idé at søge i god tid.

Sagsbehandlingstider

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid de seneste 3 måneder

1,7 måneder

Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis der mangler dokumentation i din sag, eller der er behov for en nærmere undersøgelse af uddannelsen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager en ansøgning, til vi afgør den. Vi opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder.

Sagsbehandlingstiden for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Det skyldes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over både komplicerede og mindre komplicerede sager.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil ændre sig i løbet året, som følge af blandet andet mange ansøgninger ved studiestart.

Så lang tid kan du forvente, der går inden, du hører fra os

 1 - 2 måneder

Mangler du at uploade dokumentation, eller er din ansøgning udfyldt forkert, vil det forlænge den samlede sagsbehandlingstid. Du kan ikke få en kortere sagsbehandlingstid ved at ringe til os. Følg med i ovenstående skema for at se, om vi er nået til din sag. Har du kontaktet os på andre måder end via Digital Post, kan der gå længere tid, før vi kommer til din sag.

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid

 2,5 måned

Status ovenfor gælder for ansøgninger om at få godkendt tilknytning til Danmark eventuelt kombineret med ansøgning om at blive ligestillet med danske statsborgere (hvis du er udenlandske statsborger).

Vi behandler klager over afgørelser af ansøgninger om SU til hele uddannelser i udlandet. Vi kan enten genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, hvis der for eksempel er kommet nye oplysninger, eller fastholde afgørelsen. Fastholder vi vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger. Du får et brev fra ankenævnet, når de overtager din klage.

Når du klager over en afgørelse, tilstræber vi os på at svare dig inden for cirka 3 måneder.

Du kan ikke klage over afslag på ansøgninger om at godkende en udenlandsk uddannelse til SU og eventuelt udlandsstipendium

Du kan dog bede os om at se på din ansøgning igen, hvis der er nye oplysninger i sagen. I så fald kan du skrive til os via Digital Post på borger.dk og vedhæfte den nye dokumentation. Vi vil derefter tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage din sag.

Når du anmoder os om at genoptage din sag, tilstræber vi at svare dig inden for den aktuelle sagsbehandlingstid for ansøgninger om SU-godkendelse af udenlandske uddannelser til Fast Track–listen på samme måde, som hvis du foretager en ny ansøgning.