Spørgsmål og svar om SU i udlandet

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om SU til uddannelse i udlandet

Kommunikation

Vi sender alle vores henvendelser til dig som Digital Post via borger.dk. Det er derfor vigtigt, at du er tilmeldt Digital Post og holder øje med din digitale post. Du modtager blandt andet dine støttemeddelelser i Digital Post. Støttemeddelelsen er din oversigt over den støtte, du har fået tildelt. Du modtager en støttemeddelelse hvert år, og når der er ændringer til din støtte. Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis der er fejl i støttemeddelelse.

Vi (Udlandsenheden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen) fungerer som dit SU-kontor, når du læser i udlandet. Du skal derfor kontakte os, når du bliver henvist til at kontakte dit uddannelsessted i breve og på su.dk.

Du finder svarene på de fleste spørgsmål om din SU under SU i udlandet her på su.dk og i minSU kan du se oplysninger om din støtte. Finder du ikke svaret disse steder, kan du skrive til os med Digital Post via borger.dk. Du kan også kontakte os på telefon, hvor vi kan vejlede og hjælpe dig. Vi kan ikke sagsbehandle og træffe afgørelser på telefonen.

Se vores kontaktoplysninger her.

Her kan du se, hvor langt vi er med behandling af ansøgninger og henvendelser. Vi opdaterer oversigten cirka en gang om ugen.

Ønsker du yderligere information om status på din sag, skal du skrive til os via Digital Post på borger.dk. 

Ændringer i studieforløb, sygdom og forsinkelse

Du skal opfylde forskellige betingelser for at få SU til forsinkelse.

Du søger om SU til forsinkelse ved at lave en ansøgning om forlængelse i minSU under Ret din SU > Forlæng uddannelsen. Samtidig skal du sende dokumentation fra dit uddannelsessted med den nye slutdato og begrundelse for, hvorfor du er forsinket. Du skal sende dokumentationen til os via Digital Post på borger.dk.

Du skal fortsat uploade dokumentation fra dit uddannelsessted om, at du fortsat er indskrevet på din uddannelse, med den nye slutdato og begrundelse for, hvorfor du er forsinket. Dokumentationen skal uploades i minSU hvert 1/2 år.

Hvis du læser uden for Norden, kan du ikke få udvidet din støttetid med op til 12 klip. Vær opmærksom på, at du fortsat skal opfylde kravet om studieaktivitet.

Hvis du læser i Norden, skal du have startet din første videregående uddannelse, inden for 2 år efter du har afsluttet din første adgangsgivende ungdomsuddannelse for at få udvidet din støttetid med op til 12 klip.

For at vi kan vurdere, om du kan få udvidet din støttetid med 12 klip, skal du logge på minSU og lave en støttetidsansøgning. Her skal du uploade dit eksamensbevis for din første adgangsgivende eksamen. Adgangsgivende eksamen kan være din studentereksamen eller anden ungdomsuddannelse.

Læs mere om første adgangsgivende uddannelse og 12 SU-klip.

Læs mere om studieaktivitet og forsinkelse.

Hvis du læser uden for Norden, kan du ikke få udvidet din støttetid med op til 12 klip.

Husk dokumentation fra dit uddannesessted

Du skal fortsat uploade dokumentation fra dit uddannelsessted om, at du fortsat er indskrevet på din uddannelse, med den nye slutdato og begrundelse for, hvorfor du er forsinket. Dokumentationen skal uploades i minSU hvert 1/2 år

Du kan søge om tillæg af SU-klip, hvis du bliver forsinket på grund af sygdom på en videregående uddannelse. Du skal have modtaget SU i den periode, du har været syg, for at få tillæg af klip.

Videregående uddannelser:

 • Søg om tillæg af klip i minSU. Du finder ansøgningen under Søg SU > Tillæg af klip. Du får en kvittering, som du skal sende til os med Digital Post via borger.dk.
 • Send dokumentation fra en læge og fra dit uddannelsessted. Lægedokumentationen skal vise start- og slutdato for din sygeperiode og beskrive, hvordan sygeperioden har påvirket din studieaktivitet. Lægedokumentationen skal være dateret efter din sygeperiode. Dokumentation fra dit uddannelsessted skal vise den nye slutdato, og at årsagen til forsinkelsen skyldes sygdom.

Læs mere om tillæg af klip på grund af sygdom her.

Ungdomsuddannelser:

 • Hvis du bliver forsinket på grund af sygdom på en ungdomsuddannelse i udlandet, kan du søge om forlængelse af din SU ved at lave en ansøgning om dispensation. Du skal sende din ansøgning om dispensation via Digital Post på borger.dk til udlandsenheden, da vi er dit uddannelsessted, når du læser i udlandet.

Læs mere om studieaktivitet på ungdomsuddannelser her.

Du kan få SU under sygdom. Det er et krav, at dit uddannelsessted på din dokumentation om studieaktivitet oplyser, at du ikke kan/ikke har kunnet studere på grund af sygdom.

Du skal fortsat uploade dokumentation fra dit uddannelsessted om, at du fortsat er indskrevet på din uddannelse, med den nye slutdato og begrundelse for, hvorfor du er forsinket. Dokumentationen skal uploades i minSU hvert 1/2 år.

I SU-sammenhæng er det et studieskift, hvis du undervejs i dit studie i udlandet skifter uddannelsessted eller uddannelsesretning – også selvom det er en lille ændring.

Eksempler på studieskift:

 • Du skifter uddannelsessted, men læser samme uddannelsesretning og grad
 • Du skifter major, men får samme grad (for eksempel bachelor) fra samme uddannelsessted
 • Du tager et udvekslingsophold eller praktik/placement, som forlænger din uddannelse
 • Du har fået godkendt en uddannelse på for eksempel 3 år, men vælger at tage et "expediated forløb"
 • Du starter med en double degree og beslutter undervejs, at du kun læser den ene af dine degrees (skift til single degree)

Du skal i disse situationer søge om at få den ændrede uddannelse godkendt på Fast Track-listen og derefter søge SU til den nye uddannelse.

Hvis du skifter studie eller fortager andre ændringer undervejs i dit studieforløb, risikerer du at miste retten til SU og at skulle betale SU tilbage, også selvom dit uddannelsessted i udlandet ikke betragter ændringen et som studieskift.

Skriv altid til os, hvis du er i tvivl om, om du ifølge SU-reglerne har skiftet uddannelse. Skriv til os via Digital Post på borger.dk.

Læs om studieskift i udlandet her.

Du får SU til den uddannelse, du har søgt SU til. Vi har godkendt, at netop denne uddannelse opfylder vores krav.

Hvis du ændrer på dit studieforløb eller skifter til en anden uddannelse undervejs, skal vi igen tage stilling til, om det nye studieforløb opfylder vores krav. Det gør vi, når du søger SU igen til det nye studieforløb.

Får du ikke godkendt den nye uddannelse, kan du risikere at miste retten til SU og at skulle betale din SU tilbage.

Du skal uploade dokumentation fra dit uddannelsessted med den præcise dato for, hvornår du afbrød uddannelsen. Du skal uploade dokumentationen i minSU under Ret din SU > Send dokumentation for studieaktivitet – Uddannelse i udlandet.

Datoen for, hvornår du afbrød uddannelsen, skal være angivet i dag-måned-år format (dd/mm/åå). Du kan med fordel bruge vores standardblanket til dokumentation for studieaktivitet, som du finder under Skemaer til SU og udlandsstipendium i udlandet.

Din SU vil automatisk blive stoppet, når du har uploadet dokumentationen.

Praktik og orlov

Da vi godkendte din uddannelse til SU på Fast Track-listen, havde vi oplysninger om, at der er praktik i din uddannelse. For at sikre, at vi får dokumentation for, om denne praktik er lønnet eller ulønnet, opretter vi en fiktiv periode med lønnet praktik, når vi tildeler dig SU.

Hvis du ikke skal i praktik under uddannelsen, skal du sende dokumentation fra dit uddannelsessted, hvor de bekræfter, at du ikke skal i praktik som led i din uddannelse. Du skal sende dokumentationen til udlandsenheden via Digital Post på borger.dk.

Du kan læse mere om praktik her.

Du skal sende en mail til os via Digital Post på borger.dk og oplyse din praktikperiode, så opdaterer vi perioden med lønnet praktik til det rigtige tidspunkt og tildeler dig SU i den periode, du mangler.

Du skal sende din praktikaftale fra dit praktiksted til os via Digital Post på borger.dk. Praktikaftalen skal vise dit navn, start- og slutdato for din praktik, og om du modtager løn, vederlag eller anden økonomisk kompensation i forbindelse med praktikken.

Dokumentation for studieaktivitet

Du skal uploade din halvårlige dokumentation for studieaktivitet i minSU under Ret din SU > Send dokumentation for studieaktivitet.

Læs, hvordan du sender din dokumentation for studieaktivitet, hvis du ikke kan få MitID her.

Hvis du ikke uploader dokumentation for studieaktivitet i minSU, afslutter vi din uddannelse i vores fagsystem, og du skal begynde at betale eventuelle lån tilbage tidligere end ellers.

Læs om tilbagebetaling af lån her.

Du kan finde oplysning om din uddannelses start- og slutdato i minSU under Se din SU > Dine uddannelsesforløb.

Dokumentationen skal vise, at du har opfyldt betingelsen om at være studieaktiv i den periode, du har fået SU. Dokumentationen for afsluttet eller afbrudt uddannelse skal vise, hvornår du havde sidste studieaktive dag. Det vil sige, sidste undervisningsdag, sidste eksamen, dato for aflevering af speciale eller dato for, hvornår du fik din sidste karakter.

Slutdatoen skal være angivet med dag/måned/år.

Vi godkender normalt ikke eksamensbeviser som dokumentation for afsluttet uddannelse, da de normalt ikke viser, hvornår man har haft sidste studieaktivitet.

Læs om vores krav til dokumentation for afsluttet uddannelse her

Udlandsstipendium og udlandsstudielån

Satserne for udlandsstipendium fastsættes, når finansloven for et år er vedtaget politisk. Det betyder, at du som oftest kan se satserne for udlandsstipendium til det kommende år lige op til et årsskifte eller i starten af det pågældende år.

Læs om betingelserne for at få udlandsstipendium her.

Du søger udlandstipendium i minSU under Søg SU > SU i udlandet > Fast Track. Her skal du uploade dokumentation for, at du er optaget på uddannelsen og en faktura, som viser, hvad du skal betale i tuition fee. Se krav til fakturaen. Vi behøver ikke at få dokumentation for, at du har betalt tuition fee – du kan sende kvitteringen senere.

Hvis du søger udlandsstipendium til kandidatdelen af en ikke-trindelt/integreret uddannelse, skal du læse mere om dokumentation her.

Vi kan kun godkende udlandsstipendium for en periode på enten 30 eller 60 ECTS ad gangen, hvilket svarer til et halvt eller helt studieår. Fakturaen skal derfor som minimum vise, hvad du skal betale for enten et halvt eller et helt studieår.

Hvis studieåret på dit uddannelsessted er delt op i mere end 2 semestre for eksempel 3 trimestre, skal vi have en faktura som viser, hvad du skal betale for et helt studieår.

Du kan med fordel anvende et af vores skemaer til dokumentation af, at du skal betale tuition fee:

Du kan søge om at få næste rate af dit udlandsstipendium udbetalt ved at sende en ny faktura til os Digital Post på borger.dk.

Du kan også vælge at lave en ny ansøgning om udlandsstipendium i minSU under Søg SU > SU i udlandet > Fast track og uploade den nye faktura til ansøgningen.

Du kan med fordel anvende et af vores skemaer til dokumentation af, at du skal betale tuition fee:

Udlandsstipendium udbetales inden for 1-2 uger efter, at vi har behandlet din ansøgning eller mail.

Der oprettes automatisk en låneplan til udlandsstudielån, når du søger udlandsstudielån i minSU. Låneplanen til udlandsstudielånet er klar i minSU, når du har fået dit udlandsstipendium udbetalt.

Du skal godkende beløb i låneplanen for at få lånet udbetalt. Der går cirka 1-2 uger, fra du har godkendt låneplanen, til du får lånet udbetalt.

Hvis du ikke ønsker udlandsstudielånet, skal du bare lade være med at godkende beløb i låneplanen i minSU.

Skat

Ja, du skal betale skat af din SU, mens udlandsstipendium som udgangspunkt er skattefrit.

Læs om skat, når du læser i udlandet.

Når du læser en hel uddannelse i udlandet, har vi ofte ikke dine skatteoplysninger. Har vi ikke det, sender vi et brev til dig via Digital Post på boger.dk om, at vi ikke kan udbetale din SU.

Kontakt Skattestyrelsen

Du skal selv kontakte Skattestyrelsen, hvis du mangler at få lavet et skattekort. Det kan ske via Tast SelvBorger på skat.dk, ved et skattecenter eller borgerservice.

Når du har fået et skattekort, får vi automatisk oplysningerne fra Skattestyrelsen og kan udbetale din SU.

Risiko for 55% i skattetræk

Når vi udbetaler SU, kontrollerer vi, at du har et skatte kort. Har du ikke det, kan vi ikke udbetale din SU. Vi kontrollerer dette i 6 uger. Har du derefter fortsat ikke et skattekort, trækker vi 55% i skat af din SU, inden vi udbetaler den. Herefter er det kun Skattestyrelsen, der kan regulere den skat, vi har trukket.

Mangler du at få udbetalt SU for sidste år (for eksempel 2023), udbetaler vi det 2-3 uger efter, vi har udbetalt den almindelige SU for indeværende år (for eksempel 2024). Dette skyldes, at vi ved behandling af en ansøgning om SU til tidligere år, tildeler SU ad to omgange og først udbetaler SU til indeværende år.

Du vil få en støttemeddelelse for både det tidligere år og for indeværende år, hvor støttemeddelelsen for tidligere år vil mangle oplysninger.

Vi udbetaler SU ad to omgange for at undgå, at du får trukket 55% i skat af tidligere års SU.

Du skal selv få tilbageført udbetalingerne til rette skatteår

Udbetaler vi SU for tidligere skatteår i indeværende år, bruger vi dit aktuelle skattekort for indeværende år. Du skal selv sørge for at få udbetalingerne for tidligere skatteår tilbageført skattemæssigt til tidligere indkomstår. Når det er sket, kan din skat for tidligere skatteår genberegnes af Skattestyrelsen.

Du kan få udbetalingerne tilbageført enten i forbindelse med, at du godkender din årsopgørelsen for tidligere skatteår eller ved at kontakte Skattestyrelsen.

Du kan bruge din støttemeddelelse for tidligere år som dokumentation overfor Skattestyrelsen.

Øvrige spørgsmål:

Når du søger om at få godkendt en uddannelse i udlandet til SU, registrer vi datoen for din ansøgning. Godkendes uddannelsen, kan du få SU fra denne dato, forudsat at du opfylder betingelserne for at få SU. Du kan dog tidligst få SU fra den måned, du starter på din uddannelse.

Du søger SU til den godkendte uddannelse ved at udfylde en Fast Track-ansøgning i minSU.

Du må gerne tage på udveksling som led i din uddannelse i udlandet, så længe udvekslingsopholdet er fuldt meritgivende i den uddannelse, du får SU til i udlandet, og udvekslingen dermed ikke forlænger uddannelsen. Det er dit uddannelsessted i udlandet, der skal afgøre, om udvekslingsopholdet opfylder betingelserne.

Hvis udvekslingsopholdet er fuldt meritgivende, men alligevel forlænger din uddannelse, skal du sende dokumentation til os via Digital Post på borger.dk med begrundelse fra uddannelsesstedet. Vi tager derefter stilling til, om du kan få SU.

Hvis den meritgivende udveksling for eksempel har forårsaget, at der er fag, der er udskudt, så man bliver forsinket, kan vi nogle gange godkende, at man kan få SU under udvekslingsopholdet.

Du kan ikke få SU til forsinkelse, hvis du studerer uden for Norden.

Ungdomskort

Læs om Ungdomskort til uddannelse i udlandet på ungdomskort.dk. 

Kontantrabat

Læs om kontantrabat til uddannelse i udlandet på ungdomskort.dk 

Studieophold i udlandet som led i dansk uddannelse

Du skal henvende dig til en transportmedarbejder på dit uddannelsessted i Danmark med spørgsmål om rabat på transport, når du er på studieophold.

Studieophold i Danmark som led i dansk eller udenlandsk uddannelse

Læse om Ungdomskort til studieophold i Danmark som led i uddannelse i udlandet på ungdomskort.dk

Der findes to typer fuldmagter. Den ene fuldmagt er en selvbetjeningsfuldmagt til minSU. Den anden type fuldmagt er en sagsfuldmagt til skriftlige eller telefoniske henvendelser.

Læs om fuldmagt her eller find skemaer til at give fuldmagt her.

Du skal skrive til os via Digital post, hvis din bopælsstatus ændrer sig. Se hvordan du skriver til os her.

Læs reglerne, når du har fået for meget SU her.

Hvis du har været studieaktiv i den periode, hvor du har fået et krav om at betale SU tilbage, skal du sende dokumentation fra dit uddannelsessted, der bekræfter, at du har været studieaktiv i perioden. Herefter kan vi behandle din anmodning om at frafaldet tilbagebetalingskravet.

Du kan læse om kravene til dokumentation her.

Ja, selv om du ikke får SU på grund af orlov, barsel, fravalg, manglende studieinaktivitet, praktik eller fordi du ikke er berettiget til SU, skal du stadivæk uploade dokumentation til os, så længe du står registreret i minSU til at læse på en uddannelse i udlandet. Du vil blive bedt om at uploade dokumentation i minSU for din studieaktivitet hver 6. måned eller så længe, du er indskrevet på din uddannelse på dit uddannelsessted.

Hvis du ikke ønsker at stå registeret i minSU, skal du:

 • uploade afbrudsdokumentation i minSU (også selvom du ikke har afbrudt din uddannelse)
 • skrive til os, at du har uploaded dokumentation for afbrudt uddannelse i minSU
 • skrive begrundelsen for, hvorfor du uploader eller sender din afbrudsdokumentation

Hvis du tidligere har haft SU-lån og uploader dokumentation for afbrudt uddannelse, kan det få betydning for, hvornår du skal begynde at betale dit SU-lån tilbage. Du kan læse mere om tilbagebetaling af lån her.

Du kan kun få SU i sommerferien mellem to uddannelser, hvis:

 • du går på en trindelt uddannelse (typisk en bacheloruddannelse med efterfølgende kandidatuddannelse), og
 • du begynder på overbygningen efter højst to hele kalendermåneders ferie, og
 • du søger SU til overbygningen inden for tidsfristen

Du skal søge SU til sommerferien i minSU. Søger du ikke, betragter vi månederne som fravalg af SU.

Du skal have søgt rettidig og opfylde betingelserne.

Der gælder forskellige regler for slutlån afhængig af, hvor du læser:

Uddannelse uden for Norden - du kan ikke bruge slutlån til forsinkelse

Læser du uden for Norden, kan du vælge at få slutlån til de sidste 12 måneder af uddannelsen, hvis du har opbrugt al din SU.

Du er kun berettiget til støtte til den normerede studietid på uddannelser uden for Norden, det gælder også slutlån. Det betyder, at hvis du bliver forsinket i din uddannelse, kan du kun få SU eller slutlån frem til den måned, hvor du oprindeligt stod til at afslutte din uddannelse. Du kan altså ikke bruge slutlån til eventuel forsinkelse.

Uddannelse inden for Norden

Læser du i Norden, gælder de samme regler for slutlån, som hvis du læste en uddannelse i Danmark. Det betyder eksempelvis, at hvis du har brugt al din SU til uddannelsens normerede tid og de eventuelle 12 ekstra klip, kan du søge slutlån til de sidste 12 måneder. Læs mere om forsinkelse, når du læser i udlandet her.

Læs eventuelt mere om slutlån her.

Råd og vejledning

Hvis du endnu ikke er i gang med en hel kandidatuddannelse, men søger generel vejledning, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, der udbyder en uddannelse, der svarer til den uddannelse, du vil læse i udlandet.

Hvis der ikke er et dansk uddannelsessted, der udbyder en lignende uddannelse, skal du henvende dig til det danske uddannelsessted, du er bachelor fra.

Du kan få vejledning om:

 • kvaliteten af den udenlandske uddannelse
 • studieopholdets relevans i forhold til den danske uddannelse
 • danske uddannelsesregler i forhold til udenlandske uddannelsesregler

De danske uddannelsessteder kan ikke vejlede dig i praktiske forhold om gennemførelsen af udenlandske uddannelser. Her skal du kontakte det udenlandske uddannelsessted, du ønsker at læse på.

Se, hvor du kan få vejledning.