Søg SU til hel uddannelse i udlandet i minSU

Se, hvad du skal udfylde i minSU, når du søger SU, udlandsstipendium og udlandssstudielån til en hel uddannelse i udlandet

Log på minSU og udfyld ansøgningen under punktet Søg SU til udlandet.

Sådan udfylder du din ansøgning

Når du udfylder ansøgningen i minSU, skal du udfylde:

  • Eksamensgrad
  • Land
  • Uddannelsessted
  • Uddannelsesområde
  • Uddannelsesretning

Herefter skal du vælge din uddannelse på Fast Track-listen.

Når du sender skal du vedlægge kopi af dit uddannelsesprogram med alle fag. Det skal fremgå, hvor mange ECTS-points, timer og/eller enheder, hvert fag er normeret til.

Du skal desuden oplyse den nøjagtige betegnelse for den studentereksamen, du vil få. Det vil sige, at du skal bruge den svenske, norske, islandske eller finske titel på uddannelsen.

Læs mere om krav til startdokumentation her.

Hvis du har problemer med at uploade din fil, kan den være lavet forkert. Læs mere om tekniske fejl her.

Når du har afsluttet din ansøgning i minSU, vil du modtage en kvittering på skærmen med oplysningerne du har angivet i din ansøgning. Kvitteringen sendes også automatisk til dig via Digital Post på borger.dk.

Berettiget til SU tidligere end ansøgningstidspunktet

Når du søger SU til en hel uddannelse i udlandet, kan du kun angive, at du ønsker SU fra den måned, hvori du laver ansøgningen og maksimalt 3 måneder frem. Du kan ikke angive, at du ønsker SU fra en måned tilbage i tiden.

Når vi behandler din SU-ansøgning, vurderer vi, om du har ret til SU før ansøgningstidspunktet - for eksempel hvis du har søgt om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen i august, men uddannelsen først er kommet på Fast Track-listen i november.

Du behøver derfor ikke give os besked om, at du ønsker SU bagudrettet, når du søger SU til en hel uddannelse i udlandet.

Særligt for danske statsborgere uden cpr-nummer, ansøgere bosiddende på Færøerne og udenlandske statsborgere

Du skal have dansk cpr-nummer og MitID for at søge SU. Læs mere om MitID og cpr-nummer her.

Hvornår behandler I min ansøgning?

Her på su.dk kan du følge med i, hvor langt vi er med at behandle ansøgninger.

Spørgsmål og svar om SU i udlandet

Læs om startdokumentation

Problemer med MitID

Læs mere om MitID her

Du kan søge om udbetaling af udlandsstipendiet samtidig med at du søger om SU.

Dokumentation

Du vil blive bedt om at uploade dokumentation for, at du er endeligt optaget på uddannelsen og dokumentation (faktura eller kvittering) for den studieafgift, du skal betale for første uddannelsesperiode (maksimalt 12 måneder svarende til 60 ECTS-point).

Har du ikke en faktura

Hvis du ikke har en faktura, når du søger SU til uddannelsen, kan du kun søge om SU. Når du senere har en faktura/kvittering, skal du følge ovenstående vejledning og søge udlandsstipendium.

Tidsfrist

Vær opmærksom på, at ansøgning om udlandsstipendium skal være modtaget hos styrelsen inden udgangen af den uddannelsesperiode, du søger udlandsstipendium for.

Flere uddannelsesperioder

Strækker din uddannelse sig over flere uddannelsesperioder, skal du kontakte os igen, når det er tid til at få udbetalt næste uddannelsesperiode/rate. Du skal sende faktura, der viser perioden, du ønsker udbetaling for.

Du kan sende den nye faktura til os enten via Digital Post eller ved at uploade den til en ny Fast Track-ansøgning i minSU.

Du kan på vores statusside se, hvor langt vi er med henholdsvis behandling af digitale post-henvendelser (se under ’Øvrige henvendelser’) og Fast Track-ansøgninger.

Du skal søge udlandsstudielånet (og senere godkende selve lånebeløbet) i minSU under punktet "Søg udlandsstudielån".

Hvis du søger udlandsstipendium til en hel kandidatuddannelse i udlandet via Fast Track-listen, bliver du som udgangspunkt altid godkendt til udlandsstudielån og skal derfor kun godkende låneplanen efterfølgende, hvis du ønsker lånet udbetalt.

Tidsfrist

Din ansøgning skal være modtaget i minSU inden udgangen af den uddannelsesperiode, du søger udlandsstipendium og udlandsstudielån til.

Uddannelsesperioden kan maksimalt være på 12 måneder. Uddannelsesperioden fremgår som udgangspunkt af fakturaen for betaling af studieafgift.

Det er ok, hvis tidspunktet, hvor du afslutter din uddannelse, afviger fra afslutningstidspunktet på fakturaen på grund af, at:

  • du begynder på en ny uddannelse
  • du modtager afsluttende karakter eller forhåndsgodkendelse fra den udenlandske institution, eller
  • du afbryder/bliver udmeldt af uddannelsen forud for den dato, uddannelsen oprindelig skulle afsluttes

En ansøgning om udlandsstudielån bliver først behandlet, når du har søgt og fået udbetalt udlandsstipendium. Det skyldes, at valutakursen på udbetalingstidspunktet er bestemmende for, hvor meget du kan tildeles i udlandsstudielån.

Hvis du søger udlandsstudielån og allerede har fået udbetalt udlandsstipendium til den uddannelsesperiode, du søger til, kan du godkende beløb i låneplanen straks efter, at du har søgt.

Du skal godkende din låneplan

Hvis du har søgt og er berettiget til udlandsstudielån, dannes en låneplan i minSU, når udlandsstipendiet udbetales. Du får et brev om det som Digital Post via borger.dk. Du kan først få lånet udbetalt, når du har godkendt et beløb i din låneplan i minSU.

Udlandsstudielån, der er tildelt, men ikke udbetalt, bortfalder, hvis ikke du har godkendt din låneplan senest 1 måned efter uddannelsesperiodens udløb.

Det er ikke nødvendigt at låne det fulde beløb i låneplanen. Beløb under 500 kroner kan ikke udbetales.

Du får udbetalt dit udlandsstudielån til din NemKonto.

Hvis du ændrer i dine låneplan vil du inden for cirka en uge modtage et brev i Digital Post på borger.dk.

Når vi behandler din SU-ansøgning, vurderer vi, fra hvornår du har ret til SU. Du er som udgangspunkt berettiget til SU fra ansøgningstidspunktet. 

Det er imidlertid muligt at søge om uddannelsesstøtte til en hel uddannelse i udlandet 3 måneder før den måned, hvor du ønsker SU fra. Du vil dog tidligst kunne få SU fra den dato, du starter på din uddannelse under forudsætning af, at du opfylder de øvrige betingelser for at få SU.

Hvis du forud for din SU-ansøgning har søgt om at få uddannelsen optaget på Fast Track-listen, betragter vi som udgangspunkt datoen på denne ansøgning for ansøgningstidspunktet. Optages uddannelsen på listen først efter, at du er startet, vil du være berettiget til SU fra den måned, du startede på uddannelsen under forudsætning af, at det er dig, der har søgt uddannelsen optaget – og at du har ansøgt om at få uddannelsen godkendt, før du starter på uddannelsen. Modtager du i første omgang et eller flere afslag på din ansøgning om at få uddannelsen optaget på Fast Track-listen, er du først berettiget til SU fra ansøgningstidspunktet for den ansøgning, hvor uddannelsen godkendes til listen.

VIDEO

Søg SU til uddannelse i udlandet

Status på behandling af sager

Følg med i hvor langt vi er kommet med at behandle de sager, vi modtager.

Status på behandling af sager