Sådan bliver din hele uddannelse i udlandet godkendt til SU

Den uddannelse du ønsker SU til, skal være godkendt (optaget på Fast Track-listen)

Før du søger om at få godkendt en uddannelse i udlandet til SU, skal du vide at:

Du skal søge i god tid. Vi modtager mange ansøgninger, du kan se, hvor langt vi er med sagsbehandlingen på denne side. Når vi kommer til din ansøgning vurderer vi, om vi har brug for yderligere dokumentation fra dig. Har vi det, går der længere tid, inden vi har behandlet din ansøgning færdig.

Det, der ofte mangler, er:

Husk at:

 • det er dig, der skal sørge for den dokumentation, vi har brug for
 • vi ikke kan behandle din ansøgning hurtigere, fordi du allerede er startet på uddannelsen
 • du ikke behøver at være optaget på uddannelsen, når du søger om at få den godkendt til SU
 • du gerne må søge om at få flere uddannelser godkendt
 • cirka 1/3 af alle de ansøgninger, vi får om at få en uddannelse godkendt, ender med afslag. Det er derfor en god idé at have en plan b for, hvad du gør, hvis du får afslag
 • du kan følge med i, hvor langt vi er kommet med din ansøgning om at få uddannelsen godkendt til SU her.

Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi, om uddannelsen lever op til de 8 krav, der er for at få en udenlandsk uddannelse godkendt til SU. De 8 krav handler om:

 • at uddannelsesstedet og uddannelsen skal være offentlig anerkendt
 • tilrettelæggelsen af uddannelsen:
  • skal være en hel uddannelse på fuld tid
  • skal give en erhvervskompetence, der kan bruges i Danmark uden supplerende uddannelse
  • må ikke være tilrettelagt med mere en 25% onlinestudie (fjernundervisning)
 • at uddannelsesstedet og/eller uddannelsen ikke fremmer eller er påvirket af et politisk eller religiøst formål

Se de 8 krav for at få en uddannelse i udlandet godkendt til SU her.

Læs her, hvilke uddannelser, der ikke kan godkendes til SU

Du søger om at få en uddannelse godkendt i selvbetjeningssystemet minSU. Når du søger, skal du give en række oplysninger om uddannelsen og det udenlandske uddannelsessted. Derudover skal du uploade dokumentation for:

Se kravene til dokumentation til din ansøgning her.

Du skal være opmærksom på, at der for kunstneriske og kulturelle uddannelser gælder særlige krav, når vi skal vurdere, om uddannelserne giver erhvervskompetence.

Vi vurderer altid uddannelser, som de i udgangspunktet er udbudt for alle studerende, der kan søge optagelse på uddannelsen. Vi kan derfor ikke vurdere uddannelsen i forhold til dit personlige uddannelsesforløb, eller i forhold til særlige regler for udenlandske studerende, dispensationer med videre.

Kan du dokumentere, at du ikke kan få MitID, skal du søge om at få godkendt uddannelsen til SU på et papirskema. Læs her, hvordan du får en uddannelse godkendt til SU, når du ikke kan få MitID.
Video

Få hel uddannelse godkendt til SU

Se videoen om, hvordan du kan få en hel uddannelse i udlandet godkendt til SU

Søg i god tid

Du kan godt søge om at få din uddannelse godkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium, selv om du endnu ikke er endeligt optaget på uddannelsen. Det er især vigtigt, hvis du starter på uddannelsen, inden vi har modtaget dokumentation for, at du er endeligt optaget, da du hverken kan søge om godkendelse til SU eller SU i minSU med tilbagevirkende kraft.

Vær kritisk

Andre landes uddannelsessystemer kan adskille sig meget fra det danske. Skaf dig derfor så mange oplysninger om uddannelsen som muligt. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at uddannelsen er anerkendt af studielandets eller studielandenes myndigheder (eller er kvalitetssikret på anden vis). Du bør også undersøge, hvilket niveau uddannelsen svarer til i Danmark.

Find vurderinger og fakta om udenlandske uddannelser