Beregn fribeløb

Her kan du regne ud, hvor meget du må tjene ved siden af din SU i 2024

Tjener du penge ved siden af din SU, er det vigtigt, at du holder styr på, om du tjener mere end dit fribeløb. Kommer du til at tjene mere, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Nogle kan ikke bruge beregneren til fribeløb

Beregneren til fribeløb er vejledende, og du kan ikke bruge den, men må i stedet for selv beregne dit fribeløb ud fra satserne, hvis du:

  • modtager handicaptillæg
  • får mindre end den maksimale SU-sats (din SU er afhængig af dine forældres indkomst)
  • er startet på din uddannelse dette år (du er omfattet af reglerne om periodisering)
  • har afsluttet din uddannelse dette år (du er omfattet af reglerne om periodisering)
  • går på politiets grunduddannelse

Beløb før skat

Du kan bruge beregneren til at regne ud, hvor stort et beløb du må tjene ved siden af din SU i 2024 - beløbet er før skat, men efter AM-bidrag.

Sådan gør du

Dit fribeløb beregnes for et helt år ad gangen, også selv om du ikke får SU i alle 12 måneder. Du skal derfor taste alle årets 12 måneder ind i beregneren til fribeløb (har du for eksempel kun fået SU i otte måneder, skal du fordele de sidste fire måneder i felterne "måneder hvor du har valgt SU fra", "måneder hvor du har orlov..." eller "måneder hvor du er uden for uddannelse"). Klik "Beregn". Du vil herefter få at vide, hvor meget du må tjene ved siden af din SU (dit årsfribeløb).

Hvis du indtaster det beløb, du forventer at tjene ved siden af din SU i 2024, kan du se, om du eventuelt overskrider dit årsfribeløb.

Hvis du fravælger, må du tjene mere

Tjener du mere end dit årsfribeløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage, med mindre du fravælger SU i en periode og dermed gør dit årsfribeløb større.

Du vil vide mere

Har du spørgsmål om dit årsfribeløb, kan du henvende dig på SU-kontoret på dit uddannelsessted. SU-medarbejderen kan vejlede om reglerne for, hvordan du beregner dit årsfribeløb, men du skal selv lave beregningen, det kan SU-medarbejderen ikke gøre for dig.

Beregn fribeløb

Udfyld relevante felter nedenfor for at beregne dit årsfribeløb



måneder med SU til ungdomsuddannelse (herunder dobbelt-SU). Månedsfribeløb: kroner.


måneder med SU til videregående uddannelse (herunder dobbelt-SU og slutlån). Månedsfribeløb: kroner.


måneder, hvor du har valgt SU fra. Månedsfribeløb: kroner.


måneder, hvor du har orlov, er i lønnet praktik, i lære eller er studieinaktiv. Månedsfribeløb: kroner.


måneder, hvor du er uden for uddannelse, får anden offentlig støtte eller mangler SU. Månedsfribeløb: kroner.


måneder, hvor du har valgt slutlån fra. Månedsfribeløb: kroner.


Antal børn under 18 år . Dit årsfribeløb forhøjes med kroner for hvert barn, du har.


Indtast det beløb du forventer at have i indtægt ved siden af din SU i (beløbet er før skat og efter AM-bidrag)





Macro alias: Rawscript