Om årsfribeløb

Dit årsfribeløb er det samlede beløb, du må tjene ved siden af din SU i løbet af et kalenderår

Dit årsfribeløb regnes ud for et kalenderår (fra januar til december), og er det beløb, du højst må tjene ved siden af din SU. Tjener du mere end dit årsfribeløb, skal du betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

Dit årsfribeløb er sammensat af 12 månedsfribeløb - et for hvert måned. Dit månedsfribeløb kan have tre forskellige satser (laveste, mellemste og højeste månedsfribeløb). Størrelsen af det enkelte månedsfribeløb afhænger af din situation den enkelte måned. Når du regner dit årsfribeløb ud, skal du lægge dine 12 månedsfribeløb sammen.

Se satserne for månedsfribeløb her

Sådan beregner du dit årsfribeløb

Dit årsfribeløb afhænger af, hvor mange måneders SU eller slutlån du får i løbet af året. Den indkomst du har et år, skal samlet holde sig inden for årsfribeløbet - det betyder ikke noget, at du en måned tjener et meget stort beløb og den næste måned slet ikke tjener noget, så længe samlet for hele året holder dig inden for årsfribeløbet, skal du ikke betale SU og dit eventuelle SU-lån tilbage.

De fleste SU-modtagere kan bruge vores regnemaskine til at beregne deres årsfribeløb.

Undgå at betale SU tilbage

Du skal selv holde øje med, at din indkomst ikke overstiger dit årsfribeløb. Kan du se, at du kommer til at tjene for meget, kan du gøre dit årsfribeløb større ved at vælge en eller flere måneders SU fra og dermed gøre de månedsfribeløb større.

Fravalg af SU i en periode

Din indkomst, når du starter eller slutter din uddannelse

Det år du starter eller slutter din uddannelse, er du muligvis omfattet af reglerne om periodisering.

Læs om periodisering af din indkomst

Regn dit årsfribeløb ud

Du kan selv regne ud, om du tjener for meget og skal betale en del af din SU og dit eventuelle SU-lån tilbage. Når du regner dit årsfribeløb ud, skal du beregne hver måned for sig og til sidst lægge de 12 månedsfribeløb sammen.

Satser for månedsfribeløb

Beregner - årsfribeløb

Du kan eventuelt bruge vores beregner til regne dit årsfribeløb ud.

Beregner til fribeløb